Міжнародне стажування (Польща-Україна) «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

Викладачі кафедри фінансів і кредиту ̶ доц. Олексин А.Г. та асист. Ковальчук Н.О. підвищили кваліфікацію у ході Міжнародного стажування (Польща-Україна) «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», що проходило на базі Ягеллонського університету (Польща) та Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна) з 6 квітня по 12 травня 2024 року.
Мета стажування: ознайомлення із європейськими підходами щодо питання проєктного менеджменту, формування практичних навичок розробки власних освітніх проєктів, а також підвищення кваліфікації освітян та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.
Цікаві лекції, семінари, тренінги, тестування, робота в групах та розробка, презентація і захист власних освітніх проєктів проходили відповідно до програми стажування, загальний обсяг якої – 180 годин (6 кредитів).
У ході Міжнародного стажування опрацьовано такі модулі:
1. Проєктна діяльність та нова освітня парадигма.
2. Ефективний фандрейзинг.
3. Mini-MBA в управлінні проєктами.
4. Soft Skills та командна робота: нестандартні рішення стандартних проблем.
5. Проєктний менеджмент: від плану дій до проєкту.

6. Інновації в педагогіці як основа проєктної діяльності.
7. Розроблення власного освітнього проєкту: від теорії до практики.
Результати проходження Міжнародного стажування засвідчує сертифікат та додаток до нього.