Посилення громадянських якостей студентів-економістів – інвестиції в могутність української держави

Трендом модернізації вищої освіти України є – цілеспрямоване формування особистості громадянина на засадах органічного поєднання навчання професіоналізму та громадянського виховання. Героїчна боротьба України з російською імперською агресією показала, що на перший план виходять саме цінності, які сповідує громадянин, а услід – фахові компетенції та soft-skills…

Детальніше

IV міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки» організована кафедрою фінансів і кредиту з нагоди 30-річного ювілею

12 травня 2022 року з нагоди 30-річчя кафедри фінансів і кредиту на базі економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проводиться IV міжнародна науково-практична конференція “Фінансові інструменти сталого розвитку економіки.

Детальніше

Менеджери-третьокурсники досліджують особливості внутрішньої організації та управління органу влади в умовах воєнного стану

Зростаючі потреби суспільства у висококваліфікованих, інтелектуально розвинених, конкурентоздатних фахівцях-професіоналах висувають нові вимоги до вдосконалення фахової підготовки студентів вищої освіти, використання інноваційних форм освіти, множину можливостей щодо яких дозволяє реалізувати дистанційна форма навчання.

Детальніше

Менеджери генерують наукові ідеї: відбірковий етап студентської наукової конференції

Студентські наукові конференції є дієвим майданчиком, де студенти-дослідники можуть презентувати підсумки наукової роботи, знайти однодумців, виявити здібності та отримати визнання. Уже доброю традицією кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування стало проведення щорічних обговорень ідей наших студентів за підсумками їх тез та доповідей, підготовлених до студентської наукової конференції…

Детальніше

Відбулося засідання науково-методологічного семінару економічного факультету зі стейкхолдерами

5 травня економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича мав вкрай насичений і продуктивний день. На засіданні науково- методологічного семінару факультету виступили важливі стейкхолдери факультету керуючі партнери незалежної агенції макроекономічного аналізу Михайло Кухар та Григорій Кукуруза. На засіданні, яке модерував кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Богдан Сторощук, який вже протягом ряду років співпрацює з UEO, були присутні викладачі та студенти як даного факультету, так і інших вузів України.

Детальніше

Обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами

З метою імплементації практичної спрямованості в освітній процес 5 травня 2022 року кафедрами бізнесу та управління персоналом і підприємництва, торгівлі та біржової діяльності економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проведена зустріч із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами освітніх програм.

Детальніше

Студентоцентороване навчання в дії: наші менеджери формують індивідуальні освітні траєкторії завдяки дисциплінам вибору

Для формування якісного конкурентоспроможного випускника-менеджера кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування постійно удосконалює ОП на засадах студентоцентрованого підходу та вільного творчого навчання. В цьому контенті дієвою є можливість обирання студентом тієї або іншої дисципліни з урахуванням власного потенціалу, векторів особистісного зростання та своїх професійних інтересів. Така освітня діяльність перетворює студента з пасивного «приймача» освітніх послуг на активного їх «замовника».

Детальніше

Розклад іспитів та заліків на ІI семестр 2021/2022 н. р. (денна форма навчання)

Розклад іспитів та заліків на ІI семестр 2021/2022 н. р. економічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (денна форма навчання).

Детальніше

Наші менеджери-третьокурсники формують своє портфоліо за ідеальною формулою: формальна + неформальна освіта

Студенти спеціальності «Менеджмент» груп 373-1 та 373-2 разом зі своїми кураторами Тетяною Заволічною та Ігорем Кузьмуком за ініціативи д.е.н. Галини Поченчук в рамках вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління» скористались можливостями онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта» в аспекті вивчення особливостей формування та реалізації державної політики, успішно завершивши курс «Що таке державна політика та як її формувати» (свідченням є отримані сертифікати).

Детальніше

Світовий бренд «ReviewPro» в гостях у маркетологів ЧНУ

Приємно, що географія наших партнерів практично не обмежена. Окрім зустрічей місцевого та загальнодержавного рівня, кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку проводить вебінари з партнерами, які володіють світовим ім’ям…

Детальніше