Викладачі кафедри обліку, аналізу і аудиту завершили наукове стажування у Варшаві

Викладачі кафедри обліку, аналізу і аудиту к.е.н., доц. Косташ Т.В. та к.е.н., в.о. доц. Михалків А.А. взяли участь у міжнародному науковому стажуванні для освітян «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (Україна – Польща), на базі Варшавського Університету Кардинала Стефана Вишинського.

Мета науково-педагогічного стажування викладачів полягала у підвищенні професійного рівня педагогічної майстерності та методики викладання на основі вивчення зарубіжного досвіду організації навчального процесу щодо впровадження інноваційних методів і технологій навчання.

Під час проходження стажування викладачі здобули досвід використання європейських інноваційних підходів і методів в освітньому процесі, зокрема у Варшавському Університеті Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD. Отриманий досвід буде використовуватися під час викладання облікових та аналітичних дисциплін на економічному факультеті.

По завершенні програми викладачі отримали сертифікати про участь в науковому стажуванні у Варшаві (108 годин аудиторної та позааудиторної, у тому числі дистанційної роботи).