Участь викладачів кафедри економіки підприємства та управління персоналом у міжнародній програмі наукового стажування!!!

Викладачі кафедри економіки підприємства та управління персоналом к.е.н. Кифяк В.І., к.е.н. Сибирка Л.А. та к.е.н. Водянка Л.Д. взяли участь у міжнародній програмі наукового стажування “Новітні аспекти розвитку підприємництва та системи управління персоналом: проблематика сучасних наукових досліджень, інноваційні методи викладання економічних дисциплін та інструментарій психолого-педагогічної майстерності” (Україна-Румунія-Бельгія) на базі Сучавського університету Штефана чел Маре.

“Ми вдосконалюємось, щоб покращити якість викладання та сформувати висококваліфікованих конкурентоспроможних студентів на ринку праці”