Участь у міжнародній програмі наукового стажування викладачів кафедри обліку, аналізу і аудиту

Завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, д.е.н., проф. Ковальчук Т.М. та к.е.н. Никифорак І.І. взяли участь у міжнародній програмі наукового стажування «ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ» (Україна – Франція), що відбулося у Міжнародному університеті Шиллера.

Мета науково-педагогічного стажування викладачів полягала у підвищенні ефективності професійної діяльності у розрізі навчально-методичної, навчально-педагогічної та науково-дослідної роботи на основі вивчення зарубіжного досвіду організації навчального процесу щодо впровадження інноваційних методів і технологій навчання.

Під час стажування викладачі мали змогу:

1) ознайомитися з інноваційними технологіями, методами та засобами навчання, а саме почерговим викладанням курсів із проміжною та підсумковою атестацією; роботою у малокомплектних групах, що надає можливість запровадити індивідуальний підхід; можливостями використання в аудиторіях інтернет-ресурсів, інтерактивних дошок та проекторів для презентації та обговорення навчального матеріалу;

2) вивчити європейський досвід організації навчально-методичної діяльності, де навчальний процес зорієнтований на вимоги роботодавців, які беруть активну участь у формуванні навчальних планів, крім того студенти проходять виробничу практику на їхніх підприємствах, вони ж слугують базами інформації для написання курсових та випускних робіт, що забезпечує значно швидшу адаптацію випускників до практичної діяльності;

3) взяти участь у проведенні занять провідних викладачів Міжнародного університету Шиллера з таких навчальних дисциплін як «Бізнес аналіз», «Міжнародний облік і аудит», «Міжнародний бізнес»;
4) встановити зв’язки для майбутніх спільних наукових і прикладних проектів, результати яких широко використовуються в навчальному процесі.

Пропозиції щодо використання результатів міжнародного науково-педагогічного стажування та підвищення кваліфікації полягають в адаптації та впровадженні в практику навчально-педагогічної діяльності передових досягнень науки, тобто особистісно-зорієнтоване навчання, що покликане розвивати здібності мислити творчо та індивідуально.