I міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки»

Шановні колеги! Кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує Вас узяти участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки», яка відбудеться 20 березня 2018 року.

До участі у конференції запрошуємо науковців вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів, а також студентів.

Форма участі в конференції: очна, дистанційна.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі в конференції просимо Вас надсилати матеріали до 11 березня 2018 року (включно).

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і бажаємо успіхів!


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Економічний факультет
Кафедра фінансів і кредиту
(Ukraine)


Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
(Norway)


Alexandru Ioan Cuza University of Jaşi
(Romania)


The College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski
Faculty of Social and Technical Sciences Department of Economics
(Poland)


Рада молодих вчених економічного факультету


ОРГКОМІТЕТ:

Голова оргкомітету:
Нікіфоров П. О. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Члени оргкомітету:
Diego Varela – the holder of a Jean Monnet Chair in European Political Economy at Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Lasi;
Dr. Jan-U. Sandal – the founder and owner of Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute;
Pawel Gotowiecki – PhD, Dean of Faculty of Technical and Social Sciences at the College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski
Білоскурський Р. Р. – к.е.н., декан економічного факультету Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича;
Бак Н. А. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
Кучерівська С. С. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
Ткач Є. В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
Семенюк В. О. – к.е.н., асистент кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
Ткач С. В. – к.е.н., асистент кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
Брязкало А. Є. – асистент кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича;

Секретар конференції:
Ткачук І. Я. – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Планується робота за такими напрямами:
1. Суспільні фінанси як основа сталого розвитку економіки.
2. Місце та роль фінансових посередників у забезпеченні економічного зростання.
3. Структурні трансформації організації фінансів бізнесу як умова сталості економічного розвитку.
4. Міжнародні фінансові відносини в контексті реалізації «Цілей сталого розвитку 2030».

Порядок подання матеріалів:
Тези, квитанція, відомості автора подаються до 11 березня 2018 року (включно) в електронному вигляді на наступну електронну адресу: conference_finance@ukr.net.

Участь у конференції передбачає сплату організаційного внеску в розмірі 60 грн (за умови отримання електронного збірника матеріалів конференції) або 100 грн (за умови отримання друкованого збірника матеріалів конференції). Зазначені кошти будуть використані на оплату підготовки та друку матеріалів конференції. Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.

Кожен учасник отримає збірник тез разом із сертифікатом учасника в день проведення конференції. Учасникам, які дистанційно брали участь у конференції, матеріали будуть надіслані на поштову адресу, вказану у заявці, до 31 березня 2018 року.

Вимоги до оформлення матеріалів:
– тези подаються у електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word;
– обсяг тез – до 4 сторінок формату А4;
– шрифт Tіmes New Roman, кегль – 16 пт., інтервал між рядками – 1,0, поля – 20 мм;
– кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву;
– формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках;
– список використаних джерел має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1, с. 45]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою ([1; 2]);
список джерел оформлюється згідно з останніми вимогами (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);
– файл повинен бути названий прізвищем учасника.
Наприклад: «Петрюк_відомості», «Петрюк_тези», «Петрюк_квитанція».

Кожен автор додає окремим файлом відомості про себе за такою формою:
– прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
– науковий ступінь;
– вчене звання;
– місце роботи (навчання), посада;
– секція конференції;
– поштова адреса; контактний телефон;
– електронна адреса;
– інформація про наукового керівника (для студентів).

Приклад оформлення матеріалів:

Тематичний напрям: Суспільні фінанси як основа сталого розвитку економіки.

Петрюк Н.А.
к. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту
Чернівецького національний університет імені Юрія Федьковича

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Основний текст, основний текст [1, с. 45].
… ……
… ……
Список використаних джерел:
1. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.

Увага! Інформація про одержання Ваших матеріалів буде надіслана Вам на електронну пошту впродовж двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, відправте роботу повторно або з’ясуйте питання про отримання Вашого листа за вказаним нижче контактом.

За додатковою інформацією звертатися:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Економічний факультет, Кафедра фінансів і кредиту – (0372) 52-71-94
E-mail: conference_finance@ukr.net
Телефон: (050) 614-89-96
Контактна особа: Ткачук Ірина Ярославівна