Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка є загальнодержавним виданням, призначений для фахівців, які здійснюють теоретичні та прикладні дослідження з проблем економічної теорії та історії економічної думки, міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємством, регіональної економіки, фінансів та кредиту, обліку, аналізу та аудиту, економіко-математичного моделювання, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.

Науковий вісник Чернівецького університету, серія Економіка внесено до Переліку наукових фахових видань України згідно постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3 (Бюлетень ВАК України, № 5, 2010, ст. 10). Поновлено згідно наказу МОН України № 820 від 11.07.2016 р.

Свідоцтво Міністерства у справах преси та інформації України Серія КВ № 2158 від 21.08.1996.

Галузь науки – Економічні науки.
Періодичність видання – 4 рази на рік.
Засновник – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Рубрики вісника:
1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство та міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Гроші, фінанси і кредит
7. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
8. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Адреса редколегії: вул. Кафедральна, 2, Чернівці, 58012, Україна
Телефон: (0372) 52 48 07
E-mail: visnyk.econ@chnu.edu.ua