Традиції економічної освіти, наукових досліджень у галузі економіки формувалися протягом усього часу існування нашого університету. Вже в перші десятиліття після відкриття у Чернівцях університету на юридичному факультеті викладалися курси народного господарства, національної економіки і статистики, фінансів. Особливий етап у розвитку економічної науки та викладання економічних дисциплін у Чернівецькому університеті пов’язаний з перебуванням тут на посаді позаштатного професора факультету держави і права відомого вченого-економіста Йозефа Алоіза Шумпетера, який з 1909 по 1911 рік викладав економічні науки у Чернівецькому університеті і де розпочав роботу над своєю фундаментальною книгою „Теорія економічного розвитку”, виданою в 1912 році.

У період перебування Буковини у складі Румунії (1918-1940 рр.) у Чернівецькому університеті функціонували дві кафедри економічного профілю: кафедра фінансів і статистики та кафедра політичної і національної економіки, викладачі яких проводили досить інтенсивну та плідну науково-дослідницьку роботу.     Серед них можна назвати: Іона Гицеску, професора кафедри фінансів і статистики, який став доктором філософії у Геттінгені, був директором банку, а з 1919 року працював у нашому університеті, ставши у 1933 р. деканом факультету права; Короаме Кристофора, штатного професора кафедри політичної та національної економіки (уродженця с. Красноїльськ, Буковина), який аналізував проблеми взаємозв’язку теорії вартості та теорії граничної корисності; Бісуйоческу Дмитра, доктора економічних і фінансових наук, який досліджував систему орендних відносин; Дамяна Константина, який став доктором політекономічних  наук у Парижі в 1922 р., а з 1931 р. працював викладачем Чернівецького університету. Колом його наукових інтересів були проблеми соціально-економічних відносин в Румунії (аграрна реформа, еволюція економічної кризи та ін.).

У 1940 р. після возз’єднання Буковини з радянською Україною Чернівецький університет стає державним вузом УРСР з українською мовою викладання. У жовтні 1945 року була створена кафедра політичної економії, викладачі якої викладали економічну теорію на всіх факультетах університету. Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри в період її становлення, були проблеми вдосконалення аграрних відносин, розвитку економічної думки в 40-90-ті роки ХХ ст., впровадження госпрозрахунку в сільському господарстві.

Економічний факультет у Чернівецькому університеті було засновано в 1971 році. З початку заснування економічного факультету на ньому було підготовлено біля 10 тис. фахівців економічних спеціальностей для народного господарства СРСР та України. З часу відкриття у 1990 році денного відділення економічний факультет Чернівецького держуніверситету перетворюється у головний центр вищої економічної освіти Буковинського регіону.