Після зарахування до університету студентові необхідно подати до деканату відповідного факультету заяву про надання місця у гуртожитку [Зразок заяви на поселення].

Поселення студентів в студентські гуртожитки здійснюється деканатом факультету спільно з Дирекцією студмістечка за ордерами, виданими Паспортним столом. Документи на тимчасову реєстрацію тих, хто поселяється, надаються Паспортним столом у порядку, встановленому ДМС України.

Оплата реєстрації здійснюється за рахунок особи, якій надається гуртожиток.

Перелік необхідних документів, які повинен мати студент при поселенні у гуртожиток:
– Паспорт з відміткою про зняття з реєстрації з місця проживання;
– Талон зняття з реєстрації – 2 шт;
– Приписне свідоцтво (для хлопців) з відміткою про зняття з військового обліку;
– 1 фотокартка розміром 4×5.

Адміністрація студмістечка:

Директор
Кирилюк Микола Васильович
3-52-64

Заступник з виховної роботи
Лопушинська Галина Ярославівна
3-52-64

Начальник паспортного відділу
Брижко Наталія Петрівна
52-99-86

Адреса адміністрації студмістечка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: м. Чернівці, вул. Стасюка, 4Б.