Права членів профспілки

Члени профспілки мають право на:

– юридичний захист у випадку невиплати заробітної плати працівникові та порушення інших прав працівника;
– отримання безоплатних консультацій у вищих профспілкових органах з питань праці, охорони праці, пенсійного забезпечення, соціального страхування тощо;
– представництво та захист прав в судах з питань трудових та соціальних відносин;
– безоплатні консультації технічних інспекторів праці профспілкових органів з питань права на безпечні і здорові умови праці, атестації робочих місць, усунення шкідливих факторів виробництва, доплат та інших пільг за роботу в шкідливих, важких і небезпечних умовах;
– часткове відшкодування витрат сім’ї, пов’язаних з похованням члена профспілки або його рідних за рахунок коштів профспілкового бюджету; отримання цільової благодійної допомоги на лікування та придбання ліків за рахунок коштів профспілкового бюджету;
– безоплатне отримання дитячих подарунків та квитків на новорічні вистави за рахунок коштів профспілкового бюджету;
– отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілкового бюджету;
– фінансування культмасових та спортивних заходів за рахунок коштів профспілки.

В інтересах працівника-члена профспілки у першочерговому порядку проводяться:

– перевірка правильності розрахунку і нарахування заробітної плати;
– перевірка умов праці, стану робочого місця на предмет відповідності вимогам з охорони праці, внесення подання роботодавцеві щодо усунення виявлених порушень;
– участь технічного інспектора праці профспілки у розслідуванні нещасного випадку з членом профспілки, встановлення його зв’язку з виробництвом, розмірів компенсації;
– ініціювання і контроль за виконанням рішення щодо переведення працівника на легшу роботу за станом здоров’я.

Профспілковий комітет надає допомогу членам профспілки і наступних питань:

– захист від незаконного звільнення, шляхом перевірки підстав для звільнення за ініціативою роботодавця, дотримання встановленої роботодавцем процедури звільнення, врахування переваг працівника та досягнень у його роботі, відмови у наданні згоди на звільнення за наявності для цього підстав;
– представництво інтересів члена профспілки з питань, які потребують вирішення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і вимога необхідної інформації щодо їх вирішення;
– здійснення контролю за підготовкою і поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членів їх сімей;
– організація (при необхідності – оплата) незалежної експертизи умов праці на робочому місці, встановлення обсягу необхідних пільг;
– отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілки.