Никифорак Олександр Ярославович

Position: Асистент

Scientific degree: Кандидат економічних наук

Education: 2009 р. – економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Field of scientific research: Ринок цінних паперів, аналіз біржових цін і курсів, валютний ринок, економіка ЄС

Courses: Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародна економічна діяльність України

Telephone: 0372-52 51 56

E-mail: o.nykyforak@chnu.edu.ua

Публікації:

  1. Никифорак О.Я. Аналіз підходів до управління запасами у багаторівневих системах / О. Я. Никифорак // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. IV (48). – С. 197–202.
  2. Никифорак А.Я. Материальные запасы и факторы влияния на управление ими [Электронный ресурс] / А.Я. Никифорак // Проблемы и механизмы устойчивого социально-экономического развития территории. – 2013. – № 1. – Режим доступа : probl-ust-razvit-ter.esrae.ru/2-42
  3. Nykyforak O. Stocks as structural components of enterprises calculating capital in Ukraine / O. Nykyforak // ECOFORUM. – 2014. – Vol. 3. – Issue 2 (5). – P. 105-109.
  4. Никифорак О.Я. Особливості впливу матеріальних запасів на нагромадження капіталу у системі національних рахунків [Електронний ресурс] / О.Я. Никифорак // Ефективна економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3381.
  5. Никифорак О.Я. Запаси у контексті забезпеченості оборотного капіталу власним та позичковим / О.Я. Никифорак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 12-15.
  6. Никифорак В.А., Водянка Л.Д., Никифорак А.Я. Проблемы современного развития рынка труда Украины // Проблемы и механизмы устойчивого социально-экономического развития территории. – 2014. – № 1. – Режим доступа : probl-ust-razvit-ter.esrae.ru/3-49
  7. Никифорак О.Я. Формування стратегії управління запасами національної економіки / О.Я. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 730-731. – С. 41-46.
  8. Никифорак О.Я. Особливості економічних відносин компанії Росії та ЄС: український аспект // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 252 с. – С. 167-170
  9. Никифорак В.А., Никифорак О.Я.  Социальное предпринимательство в Украине // Контентус [Электронный ресурс]: Электронное периодическое издание «Контентус» – Эл № ФС77-44282. – Режим доступа: http://kontentus.ru/wp-content/uploads/2017/03/Никифорак.pdf
  10. Кузьмук І.Я., Никифорак О.Я. Проблема забезпечення ефективної макроекономічної політики в епоху крипровалют // Innovatove economy: processes, strategies, technologies: international scientific conference (January 27th, 2017). Part I. – Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 2017. – 196 p. – P. 137-138.