Марченко Тетяна Володимирівна

Посада: асистент

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (2015 р.);

Освіта: У 2006 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Тематика наукових досліджень: Євроінтеграційні процеси, міжнародні інноваційні програми та проекти, інтелектуальний та науково-технічний розвиток, національна ідея в системі зовнішньої політики;

Дисципліни: Транснаціональні корпорації, Торговельна політика та комерційна дипломатія, Європейські економічні комунікації, Міжнародна економіка, Європейська інтеграція;

Стажування: Віденський університет (2010-2011 рр.); Грацький університет імені Карла і Франца (2015 р.);

Контактна інформація:

e-mail: t.marchenko@chnu.edu.ua


Публікації

  1. Marchenko T. V. The optimal rate of progress in relations between Ukraine and the European Union and the role of international innovation programs in these processes / T. V. Marchenko // Public administration and regional development: Scientific Journal. – No. 2, December 2013, Volume IX. – School of Economics and Management in Public Administration. – Bratislava, 2013. – P. 79-84 (0,38 д.а.).
  2. Марченко Т.В. Підходи  до  визначення  поняття  інновацій  на  основі  ідей Й.А. Шумпетера / Т.В. Марченко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 592. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – С. 34-37 (0,25 д.а.).
  3. Марченко Т.В. Міжнародні інноваційні програми в розрізі відносин Україна-ЄС / Т.В. Марченко // Інноваційна економіка. – 2014. – Випуск 5 (54). – С. 28-31 (0,25 д.а.).
  4. Марченко Т. В. Національна ідея України в формуванні нової системи зовнішніх відносин / Т. В. Марченко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – 2014. – Вип. 710-711. – С. 21-24. – (Серія “Економіка”) (0,25 д.а.).
  5. Марченко Т. В. Відносини Україна-ЄС: національний інтерес України / Т. В. Марченко // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014).Ч.2. (24-26 квітня 2014 р.). – Чернівці:ЧНУ, 2014. – С.33-35.
  6. Марченко Т.В. 2.2. Національна ідея України в формуванні нової системи зовнішніх зв’язків. 2.4. Міжнародні інноваційні програми в розрізі відносин Україна-ЄС // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с.  – С. 122-129, С. 146-152.
  7. Марченко Т.В. Інноваційні програми як інструмент євроінтеграції України // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С. 45-47.
  8. Марченко Т.В. Національні інтереси в формуванні геостратегії Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 777-778. Економіка. – 168 с. – С. 20-23.
  9. Марченко Т.В. Національні інтереси в формуванні геостратегії Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 777-778. Економіка. – 168 с. – С. 20-23.
  10. Марченко Т.В. Національна інноваційна політика в контексті європейської інтеграції України // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 786. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 102 с. – С. 11-15.