Ляхович Микола Васильович

Посада: асистент

Освіта: У 2004 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Тематика наукових досліджень: інформаційно-технологічні чинники підвищення ефективності транскордонних економічних зв’язків в системі єврорегіону „Верхній Прут”;

Дисципліни: “Транскордонне співробітництво”, “Міжнародна економіка”

Стажування:

жовтень 2015 — лютий 2016 — Civil School for Sound EU Practice, ГМ “ОПОРА”, ЧМГО “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень”,м. Львів

вересень 2014 – Школа Східного Партнерства, Українська Школа Політичних Студій, м. Київ, Україна

лютий 2014,  Тренінг ‘SOHO – Guidance and Support in European Voluntary Service’, Британська Рада, м. Белфаст, Об’єднане королівство

вересень 2013, Тренінг “Ефективний менеджмент волонтерських програм”, Волонтерський центр “Добра воля”, м. Київ

серпень 2011 – червень 2012, стажування у Ягеллонському університеті. м. Краків, Республіка Польща

Контактна інформація:
e-mail: m.liakhovych@chnu.edu.ua


Публікації

 1. Ляхович М.В., Грушко О.О. Соціальне замовлення як фактор сталого економічного розвитку ринку послуг прикордонного регіону // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту київського національного торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2005 р. ип. І. – С. 40-46.
 2. Ляхович М.В. Вплив інформаційної інфраструктури на розвиток економіки // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції.— м. Черкаси, 2006 р.— Черкаси: ЧДТУ, 2006 р.— С. 161—163.
 3. Ляхович М.В. Вплив інформаційної інфраструктури на розвиток економіки//Науковий вісник Черкаського державного технологічного університету / №16, Черкаси, 2007 р.
 4. Ляхович М.В. Стан розвику інформаційної інфраструктури в Україні та у країнах-партнерах України з транскордонного співробітництва // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету / Під. ред. І. М. Школи та ін.— Випуск IV: Економічні науки.— Чернівці, 2006.— С. 154-160.
 5. Ляхович М.В. Положення України на шляху до інформаційного суспільства//Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць / Випуск 368-369: Економіка, 2008.— С. 92-95
 6. Ляхович М.В. Центр надання  адміністративних послуг Чернівецької міської ради // Надання адміністративних послуг в Україні: погляд з регіонів. – Чернігів: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2015 р. – 118 c. – С. 104-106.
 7. Ляхович М.В. Чернівецька область // Регіони України – 2014 – Київ: Фонд ім. Фрідріха Еберта. Представництво в Україні, 2015 р. – 104 с. – С. 94-96.
 8. Ляхович М.В. Чернівецька область // Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України – Чернігів: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2015. – 104 с. – С. 99-100.
 9. Ляхович М.В. Чернівецька область // Регіони України – 2015. – Чернігів: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2015. – 80 c. – C. 72-75.
 10. Шилепницький П. І., Ляхович М. В. Навчально-ознайомча практика «Університетська освіта»: метод. реком. / уклад.: Шилепницький П. І., Ляхович М. В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 24 с.
 11. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Ляхович М.В. Характеристика концепції розвитку державно-приватного партнерства // Вісник торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. ІІ (62). Економічні науки. – 200 с. – С. 36-49.