Кушнерик Владислав Володимирович

Посада: асистент

Освіта: У 2008 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Міжнародна економіка». У 2009 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Міжнародне право».

Тематика наукових досліджень: Міжнародні тенденції розвитку науково-технічної сфери в контексті інформаційної конкуренції

Дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», “Міжнародна інформація”

Контактна інформація:
e-mail: vl.kushneryk@chnu.edu.ua


Публікації

  1. Кушнерик В.В. Людський ресурс в умовах інформаційної економіки // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб наук. Праць. – Донецьк: ДонНУ, 2011. 0 Т.2 – С. 152-155.
  2. Кушнерик В.В. Інформатизація та автоматизація банківської сфери як фактор підвищення конкурентоспроможності діяльності банків // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика. Збірник тез та доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми:ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2012. – С.104-105.
  3. Кушнерик В.В. Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та екології. Актуальні проблеми економіки. – №8(134) 2012. – С. 30-34.
  4. Кушнерик В.В. Інформаційна економіка як сучасний шлях інноваційного розвитку країни // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 592. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – С. 30-33.
  5. Пасічна О.Ю., Кушнерик В.В. Особливості участі транзитивних країн та країн, що розвиваються, у глобальній торгівельній системі // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652.Економіка. – Чернівці:ЧНУ, 2013. – С. 302-307.
  6. Шилепницький П. І., Михайлина Д. Г., Кушнерик В. В. Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту/ П. І. Шилепницький, Д. Г. Михайлина, В. В. Кушнерик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІІ (59). Економічні науки. – 208 с. – C.18-26.