– Викладачі кафедри брали участь у розробці проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. При розробці Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року здійснено соціально-економічний аналіз та SWOT-аналіз (аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку), визначено стратегічне Бачення і Місію області, сформовано стратегічні та операційні цілі із відповідними заходами (завданнями), визначено механізми впровадження та моніторингу Стратегії.

Стратегія спрямована на досягнення нових цілей (три стратегічні та дванадцять операційних) головним чином, за економічними, соціальними та екологічними вимірами. Основним завданням Стратегії Чернівецької області на період до 2020 року визначено забезпечення високого рівня життя населення в умовах гармонійного поєднання розвитку підприємництва на інноваційній основі із розвитком культури, науки, соціальної сфери та збереженням довкілля. Видання призначене для фахівців практиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, студентів, усіх хто цікавиться проблемами соціально-економічного розвитку Чернівецької області.

18.06.2015 р. проект Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року було затверджено на сесії Чернівецької обласної ради (Рішення 31-ії сесії Чернівецької обласної ради від 18.06.2015 р.). 30.06.2015 р. проект Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року розглянуто та схвалено до друку на засіданні Вченої ради Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, як наукову монографію (протокол № 6 від 30.06.2015 р.).Авторський колектив: (Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., Семенюк В.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк А.В.,Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.);

– 21-23 листопада 2016 року  викладачами кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича проведено Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей», в якому прийняло участь більше 100 учасників. Буковинський регіональний конкурс бізнес ідей – це соціальний проект який передбачає розробку, публічне обговорення та захист креативних бізнес-ідей, що є можливістю для молоді застосувати свої теоретичні знання на практиці, проявити обізнаність, інтелектуальні, творчі і лідерські здібності та здатність до підприємницької діяльності. Налагодження співпраці молоді, студентства, науковців, представників органів влади, бізнесу та фінансово-кредитних установ сприятиме активізації участі молоді у громадському житті та розвитку підприємництва в Чернівецькій області. За підсумками заходу його учасники отримали практичні знання у сфері підприємництва і бізнес-планування, а також нагороди;

– 24 листопада 2016 року викладачами кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича проведено Буковинський форум на тему «Фінансове забезпечення розвитку малого бізнесу». Науковці та фахівці практики обговорювали особливості регуляторної політики щодо малого бізнесу та основні джерела залучення ним фінансових ресурсів, висловлювали своє бачення перспектив розвитку малого бізнесу у регіоні. За підсумками заходу були надані пропозиції до регіональної програми розвитку МСП в Чернівецькій області. Учасниками даного форуму були науковці із Румунії, Польщі та провідних навчальних закладів України;

– 15 грудня 2014 року  кафедра фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича спільно із Департаментом економічного розвитку Чернівецької ОДА брала участь в організації проведення круглого столу на тему «Напрями активізації розвитку малого та середнього бізнесу у Чернівецькій області». Науковці та фахівці практики (представники Департаменту фінансів та Департаменту економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації, регіонального фонду підтримки підприємництва у Чернівецькій області) обговорювали регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Чернівецькій області. За підсумками заходу були надані пропозиції робочої групи економічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича до регіональної програми розвитку МСП в Чернівецькій області;

– 16 жовтня 2015 року кафедрою фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича відбулась публічна лекція заступника голови НБУ Сологуба Дмитра Романовича на тему: «Проблеми грошово-кредитної політики в Україні в сучасних умовах». Викладачі та студенти мали можливість задавати питання та отримати фаховий аналітичний коментар щодо ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках країни, стану платіжного балансу, особливостей інфляційної динаміки в Україні, причин, що зумовили високий рівень девальвації національної грошової одиниці, діяльність Центрального банку у кризовий період, перспектив розвитку вітчизняної банківської системи, стану справ у національній економіці та того якою повинна бути монетарна політика;

– 15 жовтня 2015 року  кафедрою фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича проведено круглий стіл на тему «Особливості бюджетної децентралізації в Україні та Чернівецькій області». Науковці та фахівці практики (представники Департаменту фінансів та Департаменту економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації) обговорювали особливості реформи вітчизняної бюджетної системи, того якою є ситуація по виконанню бюджету, висловлювали своє бачення перспектив бюджетної децентралізації, яким чином вона кореспондує із територіально-адміністративною реформою. Також велась дискусія по питанню які саме права, відповідальність і фінансові ресурси повинні бути передані з боку центральної влади місцевим органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, за рахунок яких джерел може формуватись доходна частина місцевого бюджету.