• Проект роуд-шоу (серія публічних зустрічей з фахівцями практиками). Викладачі кафедри постійно організовують зустрічі з фахівцями-практиками, представниками різних сфер бізнесу, фінансово-кредитних установ, органів влади та громадського сектору. Тематика зустрічей: Як організувати власний бізнес, поради початківцям. Обговорюються питання пов’язані із бізнес-плануванням, специфікою менеджменту та маркетингу у малому бізнесі, взаємовідносин бізнесу із фінансово-кредитним сектором, банківськими установами та громадськими й державними інституціями.
  • Кафедра фінансів і кредиту в співпраці із партнерами з Норвегії, Польщі та Румунії організовує та проводить щорічну науково-практичну конференцію «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки».
  • Викладачами кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича проводиться Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей»,  соціальний проєкт який передбачає розробку, публічне обговорення та захист креативних бізнес-ідей, що є можливістю для молоді застосувати свої теоретичні знання на практиці, проявити обізнаність, інтелектуальні, творчі і лідерські здібності та здатність до підприємницької діяльності. Налагодження співпраці молоді, студентства, науковців, представників органів влади, бізнесу та фінансово-кредитних установ сприятиме активізації участі молоді у громадському житті та розвитку підприємництва в Чернівецькій області. За підсумками заходу його учасники отримали практичні знання у сфері підприємництва і бізнес-планування, а також нагороди.
  • Викладачі кафедри брали участь у розробці проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. При розробці Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року здійснено соціально-економічний аналіз та SWOT-аналіз (аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку), визначено стратегічне Бачення і Місію області, сформовано стратегічні та операційні цілі із відповідними заходами (завданнями), визначено механізми впровадження та моніторингу Стратегії.
  • Кафедра фінансів і кредиту ЧНУ ім. Ю. Федьковича долучається до організації та проведення різноманітних тематичних наукових заходів та круглих столів за участі представників регіональної влади, на яких обговорюються програми розвитку малого і середнього підприємництва в Чернівецькій області тощо. За підсумками заходів надаються пропозиції органам регіональної та місцевої влади.