ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Місяць Перелік питань
 

СЕРПЕНЬ

1. Обговорення та затвердження плану роботи Вченої Ради економічного факультету на 2019-2020 н.р.
2. Інформація про набір студентів на економічний факультет.
3. Затвердження  плану  роботи  Методичної  ради  економічного факультету у 2019-2020 н.р.
4. Затвердження плану навчально-виховної роботи на економічному факультеті у 2019-2020 н.р.
5. Переведення на індивідуальний графік навчання студентів економічного факультету.
 

ВЕРЕСЕНЬ

1. Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у минулому навчальному році та плани профорієнтаційної роботи у  2019-  2020 н.р.
2. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії.
 

ЖОВТЕНЬ

1. Про організацію навчання на заочній формі.
2. Затвердження тем та наукових керівників магістерських робіт.
 

ЛИСТОПАД

1. Аналіз та перспективи міжнародної діяльності факультету.
2. Про практичну підготовку студентів економічного факультету та зв’язки зі стейкхолдерами.
 

ГРУДЕНЬ

1. Про викладання дисциплін англійською мовою на економічному факультеті.
2. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР «магістр».
СІЧЕНЬ 1. Рекомендація студентів на іменні стипендії.
2. Про функціонування WEB-сайту економічного факультету.
 

ЛЮТИЙ

1. Звіт про наукову роботу на економічному факультеті.
2. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії.
 

БЕРЕЗЕНЬ

1. Про навчально-виховну роботу на економічному факультеті.
2. Затвердження баз практик студентів 4 курсу.
 

КВІТЕНЬ

1. Про діяльність системи студентського самоврядування.
2.Про стан підготовки та виконання докторських і кандидатських дисертацій.
 
ТРАВЕНЬ
1. Про участь студентів економічного факультету у Всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конференціях, творчих конкурсах та спортивних змаганнях.
2. Затвердження баз практик студентів 2-го та 3-го курсів.
 

ЧЕРВЕНЬ

1. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР «бакалавр».
2. Виконання плану роботи Вченої ради економічного факультету у 2019-2020 н.р.

 Примітка: на засіданнях Вченої ради розглядатимуться процедурні та кадрові питання, що передбачені Статутом ЧНУ, питання рекомендації до друку наукової та навчально-методичної літератури.

Голова Вченої ради –  Білоскурський Р.Р.