Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський державний торговельно-економічний університет

Тематика наукових досліджень: Бухгалтерський облік у системі управління бізнесом

Дисципліни: Організація бухгалтерського обліку і оптимізація оподаткування; Облік і звітність в оподаткуванні;  Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; Основи наукових досліджень у бухгалтерському обліку, аналізі і аудиті; Облік і оподаткування на підприємствах малого бізнесу.

Стажування, підвищення кваліфікації: ТОВ «Буковинська школа бізнесу та аудиту»Контактна інформація: m.prodanchuk@chnu.edu.ua