Головний редактор
1. Нікіфоров Петро Опанасович – доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університеті мені Юрія Федьковича.

Заступник головного редактора
2. Лопатинський Юрій Михайлович – доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університеті мені Юрія Федьковича.

Відповідальний секретар
3. Саєнко Олександр Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університеті мені Юрія Федьковича.

Члени редакційної колегії
4. Білоскурський Руслан Романович, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
5. Бородіна Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН, Інститут економіки та прогнозування НАН України.
6. Буднікевич Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університеті мені Юрія Федьковича.
7. Верстяк Андрій Васильович – кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університеті мені Юрія Федьковича.
8. Галушка Зоя Іванівна – доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університеті мені Юрія Федьковича.
9. Григорків Василь Степанович – доктор фізико–математичних наук, професор, Чернівецький національний університеті мені Юрія Федьковича.
10. Грунтковський Володимир Юрійович – кандидат економічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
11. Запухляк Володимир Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
12. Ковальчук Тетяна Миколаївна – доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університеті мені Юрія Федьковича.
13. Швець Наталія Романівна – доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Університет банківської справи».
14. Шилепницький Павло Іванович – доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університеті мені Юрія Федьковича.
15. Шинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Закордонні члени редакційної колегії
16. Даль Мартін, доктор філософії, Лазарський університет (Польща)
17. Квятковський Євгеніуш, доктор філософії, професор, Університет м. Лодзь (Польща).
18. Кобальд Клаус, доктор наук, професор, Університет прикладних наук м Мюнстер (Німеччина).
19. Мачеріншкіне Ірена, доктор наук, професор, Університет Міколаса Ромеріса м.Вільнюс (Литва).
20. Настасе Кармен, доктор філософії, професор, Сучавський університет Штефан чел Маре (Румунія).
21. Сандал Ян-Урбан, доктор філософії, Інститут доктора Я.-У. Сандала (Норвегія).
22. Сорін Габріел Антон, доктор філософії, доцент, Ясський університет А.І. Кузи (Румунія).
23. Срока Влодзімер, доктор наук, професор, Академія Бізнесу Домброва-Гурнічі (Польща).