Колектив кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Зибарева Оксана Василівна
Зибарева Оксана Василівназавідувач кафедри, професор

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Сфера наукових інтересів: сталий розвиток та соціальна відповідальність підприємництва, потенціал та стратегічне забезпечення підприємницької діяльності, управління підприємством в умовах кризових ситуацій, регіональна економіка.
Дисципліни, що викладаються: Соціальна відповідальність - 15, Стратегічний менеджмент - 15, Тайм-менеджмент - 14, Інноваційний розвиток підприємства - 15, Антикризове управління підприємством - 15, Потенціал і розвиток підприємницької діяльності - 30

Вербівська Людмила Василівна
Вербівська Людмила Василівнадоцент

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: Інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, стратегія розвитку підприємства, формування конкурентних переваг та конкурентоспроможність підприємства, стратегічний розвиток електронного бізнесу в національній економіці.
Дисципліни, що викладаються: «Стратегія підприємництва», «Проектний аналіз», «Основи наукових досліджень в професійній діяльності», «Менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи стандартизації, метрології та управління якістю», «Менеджмент персоналу», «Міжнародний менеджмент».

Кравчук Ірина Петрівна
Кравчук Ірина Петрівнаасистент

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на підприємства, підтримка і розробка інноваційних стратегій, формування механізму мережевої економіки, інтеграція національного бізнесу до глобальної економіки.
Дисципліни, що викладаються: «Інвестування», «Електронна комерція», «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами», «Стратегії сучасного електронного бізнесу», «Інформаційна економіка».

Лопащук Інна Афанасіївна
Лопащук Інна Афанасіївназавідувач аспірантури, доцент

Посада: завідувач аспірантури, доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Становлення сучасних форм інфраструктури продовольчого ринку України. Трансформація механізму економічної взаємодії аграрної сфери і торгівлі. Проблеми ефективності функціонування та розвитку підприємництва в Україні. Інноваційне підприємництво. Аутсорсинг логістичних систем.
Дисципліни, що викладаються: Підприємництво, Товарознавство, Комерційна діяльність, Управління витратами.

Попадюк Олена Василівна
Попадюк Олена Василівнаасистент

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: розвиток людського капіталу в системі визначення конкурентоспроможності підприємства, міжнародні моделі корпоративної соціальної відповідальності та можливості їх впровадження у вітчизняні підприємства, особливості розвитку соціально-трудових відносин.
Дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Організація торгівлі», «Економіка і бізнес», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Обґрунтування підприємницьких рішень та оцінювання ризиків».

Скляр Євгенія Володимирівна
Скляр Євгенія Володимирівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: світова торгівля, стратегічний потенціал харчової галузі, організація виробництва, агропродовольча інфраструктура, розвиток біржової торгівлі та ринку, функціонування та розвитку підприємництва.
Дисципліни, що викладаються: «Біржова діяльність», «Економіка бізнесу», «Організація виробництва», «Вступ у спеціальність», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Корпоративне управління», «Міжнародний бізнес та біржові ринки», «Аналіз та прогнозування біржового ринку», «Корпоративне управління».

Белей Світлана Іванівна
Белей Світлана Іванівнадоцент

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Сфера наукових інтересів: розвиток аграрної економіки як парадигма трансформаційних та інтеграційних процесів в умовах глобалізації; механізми розвитку сільських територій в умовах диспропорційності економічного зростання та з урахуванням інституціональних особливостей української економіки.
Дисципліни, що викладаються: історія економіки та економічної думки, міжнародна економіка, глобальна економіка, маркетинг, рекламне забезпечення підприємницької діяльності.

Яскал Оксана Олександрівна
Яскал Оксана Олександрівнадоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: людський капітал, розвиток соціально-трудових відносин, проблеми неформальної зайнятості, управління бізнес-процесами.
Дисципліни, що викладаються: «Торговельне підприємництво», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Підприємництво».

Яскал Ігор Валерійович
Яскал Ігор Валерійовичдоцент, кандидат економічних наук

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, міжрегіональні інтеграційні процеси, інтеграція суб’єктів господарювання.
Дисципліни, що викладаються: «Ціноутворення у підприємницькій діяльності», «Планування і контроль на підприємстві», «Управління витратами», «Економіка торгівлі».