Підгірна Віра Святославівна

Посада: старший лаборант кафедри

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, магістр з фінансів і кредиту

Дисципліни:

 1. Організаційна поведінка – (вд прак)
 2. Конфліктологія – 15
 3. Ефективність підприємницької діяльності – 22
 4. Інтелектуальний бізнес – (вд прак)

Контактна інформація:

Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: vera.pidgirna@ukr.net, v.pidgirna@chnu.edu.ua

Основні публікації:

 1. Pidgirna V., Filipchuk N. POSITION OF UKRAINE IN THE INTERNATIONAL ECONOMY. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2019. Volume 19, ISSUE 2(30). P. 95-101. http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1153/983
 2. Підгірна В., Ксьондз С., Сеньовська Я. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності економічної діяльності лісових господарств. Агросвіт. № 20. С. 64-70. http://www.agrosvit.info/pdf/20_2019/11.pdf
 3. Водянка Л., Підгірна В., Лаврук І. Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення. Економіка та держава. 2019. № 5 С. 68-71 http://www.economy.in.ua/pdf/5_2019/16.pdf
 4. Водянка Л., Антохова І., Підгірна В. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України. Агросвіт. 2019. № 8. С. 26-32 http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2870&i=4
 5. Водянка Л., Підгірна В., Сироїжко К. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9.  С. 77-82.  http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6074&i=14
 6. Підгірна В., Овсієнко В., Гіжевська А-М. Проблеми бідності в Україні: методи визначення та напрями подолання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. С. 57-63. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/2018_3_1/jrn/pdf/14.pdf
 7. Підгірна В., Мельник О., Белінська Ю. Сучасні тенденції розвитку агрохолдингів у напрямі земельного забезпечення. Агросвіт. 2018. № 11. С. 3-11. http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2647&i=0