Юрій Едуард Олександрович

Юрій Едуард Олександрович

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації стратегії»
Освіта: в 2002 році закінчив фінансово-економічний факультет Буковинського державного фінансово-економічного інституту за спеціальністю «Фінанси». Починаючи із 2002 року працює на кафедрі
Сфера наукових інтересів: публічні, корпоративні фінанси
Дисципліни, що викладаються: «Фінансовий моніторинг», «Методика викладання фахових дисциплін», «Публічні закупівлі»
Стажування, підвищення кваліфікації:
Наукова-дослідна робота:
 • «Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи» (2010 рік, держбюджетна тема, науковий керівник);
 • «Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю» (2016 рік, загальноуніверситетська тема, науковий керівник);
 • «Фінансова політика держави та господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (2021 рік, кафедральна тема, науковий керівник).

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Korbutiak, Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization /Problems and Perspectives in Management. Volume 17, 2019. Issue #2, P. 217-227. DOI:
  http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.16
 2. Gavatiuk L., Korbutiak A., Sokrovolska N., Karvatskyi M. and Yurii E. The system of the key indicators of formation of attractive investment climate of Ukraine and peculiarities of their management. Problems and Perspectives in Management. 2020. Volume 18, 2020. Issue 1. P. 154-170. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.14
 3. Gavatiuk L., Korbutiak A., Yurii Е., Sokrovolska N., Karvatskyi М. Approaches to the formation of an optimal personal investment portfolio in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2021. Volume 18 (2). Issue 1. P. 91-105. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.08

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Юрій Е. О.Механізм антикризового управління. Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 березня 2020 р.). ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса: ЦЕДР, 2020. С.69-73.
 2. Юрій Е.О., Гущіна А.І.Стан системи електронних закупівель в Україні (на прикладі МКП «Калинівський ринок»). Наука онлайн: Международный научный электронный журнал.  №5. URL: https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/5/stan-sistemi-elektronnih-zakupivel-v-ukrayini-na-prikladi-mkp-kalinivskij-rinok/
 3. Юрій Е. О., Білявська А. В., Мізунська І. Р. Порівняльний аналіз показників фінансового стану АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Львівобленерго».Бізнес Інформ. 2019. №6. C. 169-176. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-169-176
 4. Юрій Е.О.Фінансова реструктуризація: процедура та ризики її проведення. Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26 січня 2019 року). ГО «Львівська економічна фундація».  Львів: ЛЕФ, 2019.  С. 87-89.                   URL:http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11239/1/lef.lviv.ua_26%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F.pdf
 5. Юрій Е.О., Грубляк О.М. Результативність фінансової децентралізації на прикладі об’єднаних територіальних громад Чернівецької.Казна України. №6 (60). с.28-32. URL: https://drive.google.com/open?id=1tnpu33Rk0tB6yDIuNpUiiHcRdE7G3V1g
 6. Юрій Е.О.,Т.В. Руснак  Забезпечення фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах . Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. №3 (15). с.108-112.  URL: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/bitstream/12345/931/1/22.pdf
 7. Юрій Е.О., Руснак  Т.В. Шляхи покращення фінансового стану підприємства в сучасних умовах. Економіка та суспільство. Мукачево: Мукачівський державний університет. 2018. №16. с.560-565.  URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/85.pdf
 8. Юрій Е.О., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Особливості інформаційного забезпечення казначейського обслуговування бюджету. Фізико-технологічні проблеми передавання та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 8-10 листопада 2018 року). ЧНУ. Чернівці. С.189-192. URL: https://drive.google.com/open?id=1EvukGHsqXzIzrK1fJqNRXA2qLOz1Rsyt
 9. Юрій Е. О., Грубляк О. М. До питання формування та використання бюджетів об’єднаних територіальних громад. - Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 39-43. URL: https://drive.google.com/open?id=1247BXPsaIeRe0je0qnoLuZ7tMT-zqIz8
 10. Юрій Е.О.Дослідження фінансового стану підприємства та шляхів його вдосконалення. Сучасні чинники розвитку міжнародних відносин та зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 27 жовтня 2018 р), 2018. С. 122-125.
 11. Юрій Е. О., Бербека Л. А. Дослідження фінансової стійкості в системі оцінки фінансового стану підприємства. Молодий вчений. 2017. №10. С.112-117. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/250.pdf

Монографії

 1. Юрій Е.О., Грубляк О.М. Боргова безпека. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій: колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. 296 с. 89-100 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1FIlDGMwZ7HuYpb9zWZBTso7TJ8qhu87V
 2. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія. Чернівці: ВІЦ «Місто», 198 с.
 3. Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: колективна монографія. Чернівці: Технодрук, 2014. 216 с.
 4. Юрій Е.О., Діденко В.М., Прядко В.В.  Іпотечний ринок : навч. посіб. Чернівці : Золоті литаври. 2011. 352 с.
 5. Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи : колективна монографія. Чернівці : Технодрук. 2010. 440 с.
 6. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах : колективна монографія. К. Міністерство фінансів України. 2010. 560 с.

 Підручники та навчальні посібники

 1. Публічні закупівлі: навчальний посібник / колектив укладачів за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 2020. 200 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1blrCyesI_-SXJnFt37PW84Qpcj5Gvhwr/view?usp=sharing
 2. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / колектив авторів за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 348 с.
 3. Юрій Е. О., Баєтул Г.П. Фінанси : навч. посіб. Чернівці : Рута, 2019. 397 с.
 4. Юрій Е.О., Ковальчук Н.О. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с. URL:https://drive.google.com/open?id=1vhFtP36ytt-H2ixaONe6ZNDifsc6vnra
 5. Юрій Е. О., Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. Чернівці : Рута, 2019. 240 с. URL:https://drive.google.com/open?id=1Qa77GuBMcqJwG9LiOGRBtN0PqJoHf3k_
 6. Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П., Юрій Е. О. Фінансова безпека держави : навч. посіб. Чернівці : Рута, 2019. 201 с. URL:https://drive.google.com/open?id=1tWO0OLFuVegYx74LIhfRU6n7zYn5nm4t
 7. Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Управління фінансовими активами: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 110 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1eeym4DeSlZPGc-GCxyJpSf4NpJDySj6v
 8. Іляшенко А.Х., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 170 с. URL: https://drive.google.com/open?id=172hn98ohMp_0aMxSDYN9XGzWeTyiL8k7
 9. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 160 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1DFnE30Soc2tWqlBpamj6Cgns-gmwAUbE
 10. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1hTzB4fH9I9lBqo_PHTFxJxxvxa6DM7K0
 11. Фінансове посередництво: навч.-наочн.посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О. Чернівці: ЧНУ, 2018. 320с. URL:https://drive.google.com/open?id=1rU_8UqgMhuHuWf4sCyiE6ER8iGPc9CO8
 12. Основи державних фінансів: навч.посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О. – Тернопіль: Астон, 2016. – 225с.