Абрамова Алла Сергіївна

Абрамова Алла Сергіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Фінансове забезпечення банківськими установами малого та середнього бізнесу в Україні»
Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Сфера наукових інтересів: податкова система та податкова політика; фінансово-кредитне забезпечення субʼєктів бізнесу
Дисципліни, що викладаються: «Податкова система», «Вступ у спеціальність», «Соціальне страхування», «Інформаційні системи і технології у фінансах»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.
 2. Міжнародне стажування «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу», 05-09 листопада 2018 року, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет), м. Пшеворськ, Польща.
 3. Підвищення кваліфікації, 08 січня – 08 лютого 2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.
Наукова-дослідна робота:
 1. Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.
 2. Науково-практичні засади формування фінансово-економічної безпеки різних економічних систем» (номер державної реєстрації – 0115U0011451), 2015-2018 роки.
 3. Публічне управління та децентралізація влади (номер державної реєстрації – 0120U101815), 2020-2025 роки.
 4. Керівництво науковою роботою магістрів.
Контактна інформація:
 • Робочий телефон:  52-31-53
 • e-mail: a.abramova@chnu.edu.ua
 • ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213158224
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3364-8316
 • ResearcherID: https://publons.com/researcher/W-2085-2017
 • Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=xi0sG2QAAAAJ
 • Facebook: https://www.facebook.com/alla.abramovasofroniy

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Fedyshyn M.F., Marich M.G., Abramova A.S. The influence of credit factors on the development of the real economic sector in the conditions of economic instability. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 2 (25). Р. 366-374. URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/136561
 2. Fedyshyn M.F., Abramova A.S., Zhavoronok V. & Marych M.G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340
 3. Kosach I.A., Zhavoronok A.V., Fedyshyn M.F. & Abramova A.S. Role of commission receipts in formation of the revenue of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 22-30. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190781
 4. Tymchenko O., Sybirianska Y., Abramova A. The Approach to Tax Debtors Segmentation. Ikonomicheski Izsledvania. 2019. Volume 28, Issue 5. Р. 103-119. URL: https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia
 5. Fedyshyn M.F., Abramova A.S., Zhavoronok A.V., Marych M.G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). P. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340
 6. Abramova A., Shaposhnykov K., Zhavoronok A., Liutikov P., Skvirskyi I., & Lukashev O. Ecosystem of VAT Administration in E-Commerce: Case of the Eastern Europe Countries. Estudios de economía aplicada. 39(5). http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.4909

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Абрамова А.С., Савчук Т.М., Жаворонок А.В. Митні платежі як складова доходів державного бюджету. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т, 2015. Номер 4 (4). С. 270-275. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/158.pdf
 2. Грапко Н.В., Абрамова А.С., Жаворонок А.В. Система адміністрування податків в Україні. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2016. № 1(1). С. 6 – 12. URL: http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/12.pdf  
 3. Абрамова А.С. Податковий потенціал регіонів України: проблеми та шляхи подолання. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. №16. С. 631-636. URL: http://global-national.in.ua/issue-16-2017
 4. Abramova A. Simplified taxation small and medium business in Ukraine and ways to improve. Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. San Francisco, California, USA : B&M Publishing. 2017. рр. 176-181. URL: http://www.colloquium-publishing.ru/l_doc/L_26_9.pdf
 5. Абрамова А.С. Методичні підходи до розробки моделі фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 3. С. 109-114. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/articles/1516701325739.pdf
 6. Абрамова А.С. Внутрішній аналіз платоспроможності підприємства як елемент системи управління та попередження зниження рівня його кредитоспроможності. Економіка та суспільство : електронне наукове фахове видання. 2018. №18. С. 702-707. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/98.pdf
 7. Жаворонок А.В., Абрамова А.С., Виговська В.В. Місцеві податки і збори як джерело формування доходів бюджету. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2019. № 1(6). URL:https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/179.pdf  
 8. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 412-425. DOI: https://doi.org/25140/2411-5215-2019-4(20)-412-425
 9. Абрамова А.С. Діджиталізація як інструмент удосконалення кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. С. 370-375. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019
 10. Абрамова А., Марич М., Попова Л. Кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки банківськими установами в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 2(18). С. 181-189. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/articles/1573221970788.pdf
 11. Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Федишин М.П. Дослідження розвитку Fintech: кейс для країн східної Європи. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2020. Вип. 1-2. С. 8-25. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1-2.2020.8-25
 12. Абрамова А.С., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 4 (20). С. 412-425. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/articles/1590576878666.pdf
 13. Abramova A., Beschastnyy V., Zhavoronok , Fedyshyn M., Lavrov R., Dluhopolskyi O. & Kozlovskyi  S. Financial technologies development prospects in the countries of Eastern Europe and Ukraine. International Journal of Management. 2020. 11(7). P. 384-398. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.7.2020.037  
 14. Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Виговська В.В. Місцеві податки і збори як джерело формування доходів бюджету. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2020. № 1(6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/179.pdf

Монографії:

 1. Абрамова А.С. Інструментарій активізації фінансового забезпечення банківськими установами малого та середнього бізнесу як основи фінансово-економічної безпеки країни. Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С. 73-85.
 2. Абрамова А.С. Теоретичні аспекти фінансової глобалізації. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, Band 1, Shioda GmbH, Steyr, Österreich, 2018. Р. 85-95.
 3. Абрамова А.С., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Аналіз впливу податкової політики на стан розвитку кредитно-банківської діяльності в Україні. Економічна природа взаємодії підприємств та комерційних банків в Україні та напрямки її посилення. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств: колективна монографія. Полтава: Центр фінансово-наукових досліджень, 2019. С. 50-59.
 4. Абрамова А.С., Попова Л.В. Дослідження динаміки розвитку ринку медичного страхування в Україні. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph : Collective monograph. United Kingdom, 2019. Р. 85-93.
 5. Абрамова А.С., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Економічна природа взаємодії підприємств та комерційних банків в Україні та напрямки її посилення. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : колективна монографія. Полтава: Центр фінансово-наукових досліджень, 2019.К., 2019. С. 50-59.
 6. Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Савчук Д.Г. Теоретико-практичні основи формування податкової складової бюджету. Менеджмент та публічне управління в умовах інформаційного суспільства: колективна монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. С. 91-112.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Абрамова А.С., Марич М.Г., Дубина М.В., Попова Л.В., Жаворонок А.В., Вікнянська А.О., Савчук Д.Г. Теорія публічних фінансів: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 322 с.
 2. Дубина М.В., Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. , Савчук Д. Г., Вікнянська А.О. Ринок фінансових послуг: навч. посібник. Чернігів, 2018. 352 с.
 3. Абрамова А.С., Жаворонок А.В. Вступ у спеціальність: навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2019. 200 с.
 4. Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 300 с.
 5. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 231 с.

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Абрамова А.С. Методологія оцінки податкового потенціалу регіону. III International Scientific and Practical Conference "Methodology of Modern Research", March 29, 2017. Dubai, UAE. 2017. №4(20). С. 22-27.
 2. Абрамова А.С. Управління рентабельністю підприємства в умовах нестабільності фінансового середовища. Організаційно-економічні чинники розвитку ринкового середовища в Україні: проблематика та перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 березня 2018 р.). Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж». Мукачево, 2018. С. 4-6.
 3. Абрамова А.С. Сучасні тенденції розвитку податкового потенціалу в Україні та шляхи його активізації. Фінансові механізми сталого розвитку України : тези доповіді І Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2018 р.). Харків, 2018. С. 27-30.
 4. Абрамова А.С. Експортно-імпортні операції як фактор приросту податкового потенціалу України. Сучасний рух науки : тези доповіді III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (1-2 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 4-8.
 5. Abramova A.S. Modern trends in tax development of small business in Ukraine : Proceedings of Internationalscientific conference «Universum N VI» (January 17, 2019). Morrisville, Lulu Press. San Francisco, 2019. P. 14-17.
 6. Абрамова А.С. Податкова політика як визначальний фактор фінансово-господарського функціонування субєкта господарювання. Universum F III : Proceeding of International scientific conference (January 17, 2019). London, UK, SI Universum, 2019. P. 4-7.