Робочі навчальні плани
економічного факультету
заочної форми навчання