Робочі навчальні плани 1-го курсу

Напрям підготовки (6.073) «Менеджмент»
Напрям підготовки (6.072) «Фінанси, банківська справа та страхування»


Робочі навчальні плани 2-го курсу

Напрям підготовки (6.030601) «Менеджмент»
Напрям підготовки (6.071) «Облік і оподаткування»
Напрям підготовки (6.030508) «Фінанси, банківська справа та страхування»


Робочі навчальні плани 3-го курсу

Напрям підготовки (6.030504) «Економіка підприємства»
Напрям підготовки (6.076) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.075) «Маркетинг» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030601) «Менеджмент»
Напрям підготовки (6.073) «Менеджмент» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030509) «Облік і аудит»
Напрям підготовки (6.071) «Облік і оподаткування» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030508) «Фінанси і кредит»
Напрям підготовки (6.072) «Фінанси, банківська справа та страхування» (скорочений термін навчання)


Робочі навчальні плани 4-го курсу

Напрям підготовки (6.030502) «Економічна кібернетика»
Напрям підготовки (6.030504) «Економіка підприємства»
Напрям підготовки (6.076) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030507) «Маркетинг»
Напрям підготовки (6.075) «Маркетинг» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030601) «Менеджмент»
Напрям підготовки (6.073) «Менеджмент» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030503) «Міжнародна економіка»
Напрям підготовки (6.030509) «Облік і аудит»
Напрям підготовки (6.071) «Облік і оподаткування» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030508) «Фінанси і кредит»
Напрям підготовки (6.072) «Фінанси, банківська справа та страхування» (скорочений термін навчання)


Робочі навчальні плани 5-го курсу (Магістри)

Напрям підготовки (8.076) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Напрям підготовки (8.075) «Маркетинг»
Напрям підготовки (8.073) «Менеджмент»
Напрям підготовки (8.056) «Міжнародні економічні відносини»
Напрям підготовки (8.071) «Облік і оподаткування»
Напрям підготовки (8.072) «Фінанси, банківська справа та страхування»


Робочі навчальні плани 6-го курсу (Магістри)

Напрям підготовки (8.030504) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Напрям підготовки (8.03050701) «Маркетинг»
Напрям підготовки (8.030601) «Менеджмент»
Напрям підготовки (8.056) «Міжнародні економічні відносини»
Напрям підготовки (8.071) «Облік і оподаткування»
Напрям підготовки (8.030508) «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами)