Робочі навчальні плани 1-го курсу

Напрям підготовки (6.073) «Менеджмент»
Напрям підготовки (6.071) «Облік і оподаткування»
Напрям підготовки (6.072) «Фінанси, банківська справа та страхування»


Робочі навчальні плани 2-го курсу

Напрям підготовки (6.030504) «Економіка підприємства»
Напрям підготовки (6.030601) «Менеджмент»
Напрям підготовки (6.030509) «Облік і аудит»
Напрям підготовки (6.030508) «Фінанси і кредит»


Робочі навчальні плани 3-го курсу

Напрям підготовки (6.030502) «Економічна кібернетика»
Напрям підготовки (6.030504) «Економіка підприємства»
Напрям підготовки (6.076) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030507) «Маркетинг»
Напрям підготовки (6.075) «Маркетинг» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030601) «Менеджмент»
Напрям підготовки (6.073) «Менеджмент» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030503) «Міжнародна економіка»
Напрям підготовки (6.030509) «Облік і аудит»
Напрям підготовки (6.071) «Облік і оподаткування» (скорочений термін навчання)
Напрям підготовки (6.030508) «Фінанси і кредит»
Напрям підготовки (6.072) «Фінанси, банківська справа та страхування» (скорочений термін навчання)


Робочі навчальні плани 4-го курсу

Напрям підготовки (6.030502) «Економічна кібернетика»
Напрям підготовки (6.030504) «Економіка підприємства»
Напрям підготовки (6.030507) «Маркетинг»
Напрям підготовки (6.030601) «Менеджмент»
Напрям підготовки (6.030503) «Міжнародна економіка»
Напрям підготовки (6.030509) «Облік і аудит»
Напрям підготовки (6.030508) «Фінанси і кредит»


Робочі навчальні плани 5-го курсу

Напрям підготовки (7.076) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Спеціаліст)
Напрям підготовки (8.076) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Магістр)
Напрям підготовки (7.075) «Маркетинг» (Спеціаліст)
Напрям підготовки (8.075) «Маркетинг» (Магістр)
Напрям підготовки (7.073) «Менеджмент» (Спеціаліст)
Напрям підготовки (8.073) «Менеджмент» (Магістр)
Напрям підготовки (8.056) «Міжнародні економічні відносини» (Магістр)
Напрям підготовки (7.071) «Облік і оподаткування» (Спеціаліст)
Напрям підготовки (8.071) «Облік і оподаткування» (Магістр)
Напрям підготовки (7.072) «Фінанси, банківська справа та страхування» (Спеціаліст)
Напрям підготовки (8.072) «Фінанси, банківська справа та страхування» (Магістр)


Робочі навчальні плани 6-го курсу (Магістри)

Напрям підготовки (8.030504) «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності)
Напрям підготовки (8.03050701) «Маркетинг»
Напрям підготовки (8.030601) «Менеджмент»
Напрям підготовки (8.03050301) «Міжнародна економіка»
Напрям підготовки (8.03050901) «Облік і аудит»
Напрям підготовки (8.030508) «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами)