ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Місяць Перелік питань |
СЕРПЕНЬ 1.      Обрання голови Вченої ради.
2.      Обрання секретаря Вченої ради.
3.      Обговорення та затвердження плану роботи Вченої Ради економічного факультету на 2017-2018 навчальний рік (Білоскурський P.P.).
4.      Інформація про набір студентів на економічний факультет (Білосурський P.P.).
5.      Затвердження плану роботи Методичної ради економічного факультету у 2017-2018 н.р. (Грешко Р.І.).
6.      Затвердження плану навчально-виховної роботи на економічному факультеті у 2017-2018 н.р. (Філіпчук Н.В.).
7.      Переведення на індивідуальний графік навчання студентів економічного факультету (Маханець Л.Л., завідувачі кафедр).
ВЕРЕСЕНЬ 1.      Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у минулому навчальному році та плани профорієнтаційної роботи у 2017-2018 н.р. (Кифяк О.В.).
2.      Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії (Вергун А.І., Сторощук Б.Д.)
3.      Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи (наукові керівники, аспіранти).
ЖОВТЕНЬ 1.      Про організацію навчання на заочній формі (Білоскурський P.P.)
2.      Затвердження тем та наукових керівників випускних кваліфікаційних робіт (завідувачі кафедр).
ЛИСТОПАД 1.      Аналіз та перспективи міжнародної діяльності факультету (Верстяк А.В.).
2.      Про практичну підготовку студентів економічного факультету та зв’язки з працедавцями (Маханець Л.Л., Антохов А.А.)
ГРУДЕНЬ 1.      Про викладання дисциплін англійською мовою на економічному факультеті (Верстяк А.В., завідувачі кафедр).
2.      Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР «магістр» (голови ЕК).
СІЧЕНЬ 1.      Рекомендація студентів на іменні стипендії (Грешко Р.І.).
2.      Переведення на індивідуальний графік навчання студентів економічного факультету (Білосурський P.P., завідувачі кафедр).
ЛЮТИЙ 1.      Звіт про наукову роботу на економічному факультеті (Запухляк В.М.).
2.      Про функціонування WEB-сайту економічного факультету (Верстяк А.В.).
3.      Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії (Черданцева І.Г., Бак Н.А.).
БЕРЕЗЕНЬ 1.      Про навчально-виховну роботу на економічному факультеті (Філіпчук Н.В.).
2.      Затвердження баз практик студентів 4 курсу (Маханець Л.Л.).
КВІТЕНЬ 1.      Про діяльність системи студентського самоврядування (лідери студентського самоврядування).
2.      Про стан підготовки та виконання докторських і кандидатських дисертацій (Запухляк В.М.).
ТРАВЕНЬ 1.      Про участь студентів економічного факультету у Всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конференціях, творчих конкурсах та спортивних змаганнях (Запухляк В.М., Філіпчук Н.В.)
2.      Затвердження баз практик студентів 3-го курсу (Маханець Л.Л.).
ЧЕРВЕНЬ 1.      Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР «бакалавр» (голови ЕК).
2.      Виконання плану роботи Вченої ради економічного факультету у 2017-2018 н.р.

Примітка: на засіданнях Вченої ради розглядатимуться процедурні та кадрові питання, що передбачені Статутом ЧНУ, питання рекомендації до друку наукової та навчально-методичної літератури.