ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА 2016-201НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Місяць Перелік питань
СЕРПЕНЬ 1. Обговорення та затвердження плану роботи Вченої Ради економічного факультету на 2016-2017 навчальний рік (Білоскурський Р.Р.).
2. Інформація про набір студентів на економічний факультет (Білосурський Р.Р.).
3. Затвердження плану роботи  Методичної ради економічного факультету у 2016-2017н.р. (Грешко Р.І.).
4. Затвердження плану навчально-виховної роботи на економічному факультеті у 2016-2017н.р. (Філіпчук Н.В.).
5. Переведення на індивідуальний графік навчання студентів економічного факультету (Маханець Л.Л., завідувачі кафедр).
ВЕРЕСЕНЬ 1.Аналіз результатів профорієнтаційної роботи у минулому навчальному році та плани профорієнтаційної роботи у 2016-2017н.р. (Кифяк О.В.).
2. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії (Бак Н.А., Кобеля З.І.)
3. Затвердження тем та наукових керівників магістерських робіт

(завідувачі  кафедр)

 

 

ЖОВТЕНЬ

1. Про організацію навчання на заочній формі (Білоскурський Р.Р.)
2. Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи (наукові керівники, аспіранти)
ЛИСТОПАД 1. Аналіз та перспективи міжнародної діяльності факультету (Верстяк А.В., Саєнко О.С.)
2. Про практичну підготовку студентів економічного факультету та зв’язки з працедавцями (Маханець Л.Л., Гаврилюк О.В.)
 

ГРУДЕНЬ

 

1.   Про викладання дисциплін англійською мовою на економічному факультеті (Верстяк А.В., завідувачі кафедр)
 

 

 

СІЧЕНЬ

 

1. Звіт про роботу спеціалізованої Вченої ради у 2016 році (Нікіфоров П.О., Запухляк В.М.).
2. Рекомендація студентів на іменні стипендії (Білоскурський Р.Р.).
3. Переведення на індивідуальний графік навчання студентів економічного факультету (Білосурський Р.Р., завідувачі кафедр).
4. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР «магістр» (голови ЕК)

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

1.     Звіт про наукову роботу на економічному факультеті

(Саєнко О.С.).

2.    Про функціонування WEB-сайту економічного факультету

(Верстяк А.В., Сторощук Б.Д.).

3. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії (Черданцева І.Г., Вергун А.І.)
 

БЕРЕЗЕНЬ

1. Про навчально-виховну роботу на економічному факультеті (Філіпчук Н.В.).
2. Затвердження баз практик студентів 4 курсу (Маханець Л.Л.).
КВІТЕНЬ 1. Про діяльність системи студентського самоврядування

(лідери студентського самоврядування).

2. Про  стан підготовки та виконання докторських і кандидатських дисертацій (Саєнко О.С.).
 

 

ТРАВЕНЬ

 

 

1.     Про участь студентів економічного факультету у Всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конференціях, творчих конкурсах та спортивних змаганнях (Саєнко О.С., Філіпчук Н.В.)
2. Затвердження баз практик студентів 2-го та 3-го  курсів (Маханець Л.Л.).
 

ЧЕРВЕНЬ

1. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР «бакалавр», «спеціаліст» (голови ЕК)
2. Виконання плану роботи Вченої ради економічного факультету у 2016-2017 н.р.

Примітка: на засіданнях Вченої ради розглядатимуться процедурні та кадрові питання, що передбачені Статутом ЧНУ, питання рекомендації до друку наукової та навчально-методичної літератури.