Студентське наукове економічне товариство – це об’єднання творчої молоді економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі факультету.

Засноване у 2002 році, Студентське наукове економічне товариство діє з метою всебічного забезпечення наукової, винахідницької та іншої творчої економічної діяльності студентів економічного факультету, координації науково-дослідницької роботи економічних спеціальностей, а також налагодження тісних зв’язків та проведення наукової діяльності з науковими студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів України та зарубіжжя.

До діяльності Товариства долучаються студенти різних курсів, з широким колом інтересів, але всіх об’єднує прагнення досягти життєвого успіху шляхом практичного застосування власних знань, бажання реалізувати себе як професіонали з ґрунтовними теоретичними знаннями.

Студентське наукове економічне товариство дає можливість:
– отримати новий досвід у дослідній, науковій, організаційній сферах;
– розширити власне коло знайомств та інтересів;
– реалізувати свій інтелектуальний потенціал.

Члени Товариства беруть активну участь у конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, а також таких міжнародних програмах як Study Tours to Poland та Erasmus+.

Членство у Товаристві є вільним для кожного, хто прагне займатись наукою та поглиблювати свої знання і покращувати навички.

Сторінка Студентського наукового економічного товариства у соціальній мережі Facebook: www.fb.com/snet.chnu

Електронна адреса Товариства: snet.chnu@gmail.com

Контактні особи:
Жанна Олійник – голова Студентського наукового економічного факультету
Електронна адреса: zhannaoliynyk@gmail.com, тел. +38050 2600 193

Ірина Ляльчук – заступниця голови Студентського наукового економічного факультету
Електронна адреса: irinkalyalchuk@gmail.com, тел. +38095 2055 193