Михалків Алла Анатоліївна

Посада: в.о. доцента

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:  ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теорія, методологія, організація  внутрішнього контролю

Дисципліни: Облік видів економічної діяльності , Облік в зарубіжних країнах, Облік і аудит; Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; Облік і звітність за міжнародними стандартами, Аудит, Організація і методика аудиту

Контактна інформація: a.myhalkiv@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Здійснення внутрішнього контролю операцій з тарою на торговельних підприємствах // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2012 – №1(59). – Ч.1. – С.122-124
  2. Аналіз періодичної літератури з проблем облікового відображення операцій з тарою // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2015. – №3(21). – Ч.2. – С.218-225.
  3. Нормативно-правове регулювання операцій з тарою // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2012 – №2(60). – Ч.1. – С.70-72.