kovalchuk

Ковальчук Тетяна Миколаївна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: ТФЕІ

Тематика наукових досліджень:  Проблеми розвитку теорії та методології економічного аналізу

Дисципліни: Теорія економічного аналізу; Стратегічний аналіз; Облік в зарубіжних країнах; Історія бухгалтерського обліку; Вступ у спеціальність

Стажування, підвищення кваліфікації: Департамент економіки Чернівецької міської ради

Контактна інформація: t.kovalchuk@chnu.edu.ua

Основні публікації:

 1. Ковальчук Т.М. Облік у зарубіжних країнах: навч./ метод.посібник, рекомендовано МОНМСУ – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 272с.
 2. Ковальчук Т.М. Стратегічний аналіз: навч.посібник/ Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 424с.
 3. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журн..- Хмельницький. Економічні науки. – 2015. – 250 с. – C. 129-134.
 4. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обґрунтування сучасних управлінських рішень // Економічний аналіз. – 2014. – № 2. – С. 82-89.
 5. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями: монографія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 246с.
 6. KOVALCHUK T. METHODOLOGICAL ELEMENTS OF SITUATIONAL ANALYSIS / Tetyana KOVALCHUK // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2016. – Volume 16, Special Issue. – 124-130 pp.
 7. Kovalchuk, T. M., Khudyk O.B. Methodological principles of the strategic analysis of income / Tetyana Mykolayivna Kovalchuk, Olha Bohdanivna Khudyk// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 26. – № 1. – С. 113-122. – Режим доступу: http://econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1229
 8. Ковальчук Т.М., Худик О.Б. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА [Електронний ресурс] / Т.М. Ковальчук, О.Б. Худик // Економіка та суспільство. – 2016. – №7. – Режим доступу до журналу: economyandsociety.in.ua
 9. Kovalchuk T.Сусасні аспекти формування професійних компетентностей бухгалтера . – Scientifie Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5, № 1/2017
 10. Kovalchuk T. Khudyk O. The strategic of financial potential of the flour-and-cereals industry’s enterprises// Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК».-2017.-№1(267) ( Index Copernicus, Google Scholar) Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_1_8
 11. Ковальчук Т.М., Худик О.Б. Стратегічний аналіз фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс]/ Т.М. Ковальчук, О.Б.Худик// Економіка та суспільство.—2016.-№7. (IndexCopernicus). Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/644-kovalchuk-t-m-khudik-o-b
 12. Ковальчук Т.М., Худик О.Б. Методологічні засади стратегічного аналізу прибутку / Збірник наукових праць «Економічний аналіз», м.Тернопіль.-2016 рік. Том 26, -№ 1. (IndexCopernicusРежим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1229/pdf