hyduk

Худик Ольга Богданівна

Посада: аспірант

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Стратегічний фінансовий аналіз

Дисципліни: Стратегічний аналіз; Теорія економічного аналізу; Звітність підприємств; Аудит

Контактна інформація: o.hudyk@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Етапи стратегічного фінансового аналізу:теоретико-методологічний аспект // Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи, 2015. – Видавничий дім “Гельветика”. – С.181-184.
  2. Капітал як об’єкт стратегічного аналізу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 9. – 2014. – С.212-215.
  3. Худик О. Б. Місце стратегічного фінансового аналізу у системі стратегічного аналізу / О. Б. Худик // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 54-59.
  4. KHUDYK O. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE STRATEGIC FINANCIAL ANALYSIS OF CAPITAL / Olha KHUDYK // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2016. – Volume 16, Special Issue. – 118-123 pp.
  5. Kovalchuk, T. M., Khudyk O.B. Methodological principles of the strategic analysis of income / Tetyana Mykolayivna Kovalchuk, Olha Bohdanivna Khudyk// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 26. – № 1. – С. 113-122. – Режим доступу: http://econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1229
  6. Ковальчук Т.М., Худик О.Б. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА [Електронний ресурс] / Т.М. Ковальчук, О.Б. Худик // Економіка та суспільство. – 2016. – №7. – Режим доступу до журналу: economyandsociety.in.ua
  7. Худик О.Б. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ / О.Б. Худик // Економіка та держава. – 2016. – №11. – С. 93-97. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?op=4&z=3647&p=1