Чередниченко Марія Ігорівна

Посада: асистент

Освіта:  ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Системний аналіз витрат

Стажування, підвищення кваліфікації: Університет Александру Іоан Куза м.Ясси (Румунія), факультет економіки і бізнес-адміністрування

Контактна інформація:

m.cherednychenko@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Основные методологические элементы системного анализа операционных расходов предприятия//European Journal of Economics and Management Sciences/ Austria?Vienna/-№3/-2015
  2. Система взаємопов’язаних показників аналізу  операційних витрат підприємства //Journal published by Academic Society of Michal Baludansky. Slovakia.-№3-2015
  3. PLACE OF PRODUCTION COSTS SYSTEM ANALYSIS IN SYSTEM ANALYSIS / Mariia CHEREDNYCHENKO / The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2016. – Volume 16, Issue 2 (24). – 55 – 60 pp.
  4. Чередниченко М.І. Формування інформації про фактичні операційні витрати / М.І. Чередниченко // Науковий віник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 790. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 74 с. – С. 37-48.