bonarev

Бонарев Володимир Валерійович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Облік і аудит витрат

Дисципліни: Фінансовий облік 1; Фінансовий облік 2; Організація обліку; Організація обліку і аудиту; Облік у бюджетних установах; Облік видів економічної діяльності; Організація і методика аудиту; Бухгалтерський облік

Стажування, підвищення кваліфікації: Державне казначейство м.Коломия

Контактна інформація:  v.bonariev@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Сучасний стан системи обліку на підприємстві // Проблеми та перспективи розвитку контролінгу як науки. Матеріали науково-практичної конференції, 15 січня 2015 р. – 2015. – С.8-12.
  2. Теоретичні основи управлінського обліку трансакційних витрат // Wirtschaft und Maanagement: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel (Nürnberg, Deutschland). – Vol. 2 – 2014. – С.129-134.
  3. Інформаційні джерела для аналізу трансакційних витрат підприємства // British Journal of Science, Education and Culture (London). – Vol. IV (January-June). – 2014. – С.223-227.