bonarev

Бонарев Володимир Валерійович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Облік і аудит витрат

Дисципліни: Фінансовий облік 1; Фінансовий облік 2; Організація обліку; Організація обліку і аудиту; Облік у бюджетних установах; Облік видів економічної діяльності; Організація і методика аудиту; Бухгалтерський облік

Стажування, підвищення кваліфікації: Державне казначейство м.Коломия

Контактна інформація:  v.bonariev@chnu.edu.ua

Основні публікації:

  1. Сучасний стан системи обліку на підприємстві // Проблеми та перспективи розвитку контролінгу як науки. Матеріали науково-практичної конференції, 15 січня 2015 р. – 2015. – С.8-12.
  2. Теоретичні основи управлінського обліку трансакційних витрат // Wirtschaft und Maanagement: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel (Nürnberg, Deutschland). – Vol. 2 – 2014. – С.129-134.
  3. Інформаційні джерела для аналізу трансакційних витрат підприємства // British Journal of Science, Education and Culture (London). – Vol. IV (January-June). – 2014. – С.223-227.
  4. Бонарев В.В. Теоретичні засади управління трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства//Інвестиції: практика та досвід.-2017.-№5 ( Index Copernicus, SIS, Google Scholar). Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5399&i=1
  5. Бонарев В.В. Теоретико-методологічні засади класифікації трансакційних витрат в обліку для ефективного функціонування цегельних підприємств на ринку будівельної індустрії //Економіка і фінанси.-2017.-№3 (IndexCopernicus). Режим доступу: http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_03_2017.pdf
  6. Бонарев В. В. Організація управлінського обліку трансакційних витрат на підприємстві / В. В. Бонарев // Розвиток національної економіки: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3–4 квітня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – Ч. 3. – С. 190–191.
  7. Бонарев В.В. Сучасний стан системи обліку на підприємстві / В.В. Бонарев // Проблеми а перспективи розвитку контролінгу як науки: матеріали науково-практичної конференції (15 січня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С.8-12.
  8. Бонарев В.В. Організаційно-інформаційна модель системи внутрішнього контролю трансакційних витрат на підприємстві / В.В. Бонарев // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (11 травня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С.304-305. Електронний доступ: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5384
  9. Бонарев В.В. Моделювання в системі обліку підприємства / В.В. Бонарев, М.М. Танасієва // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С.25-26.
  10. Бонарев В.В. Місце обліку в інституційному середовищі для системи управління / В.В. Бонарев // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (31 травня – 1 червня 2018 року) . – С.15-17. Електронний доступ: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29515