Колектив кафедри обліку, аналізу і аудиту

Ковальчук Тетяна Миколаївна
Ковальчук Тетяна Миколаївназавідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: ТФЕІ

Тематика наукових досліджень: Проблеми розвитку теорії та методології економічного аналізу

Дисципліни: Теорія економічного аналізу; Стратегічний аналіз; Облік в зарубіжних країнах; Історія бухгалтерського обліку; Вступ у спеціальність

Вергун Андрій Іванович
Вергун Андрій Івановичдоцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теорія та практика економічного аналізу

Дисципліни: Аналіз господарської діяльності; Бухгалтерський облік (теорія); Бухгалтерський облік; Звітність підприємств; Організація аналітичної роботи

Косташ Тетяна Вікторівна
Косташ Тетяна Вікторівнадоцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Напрямки розвитку управлінського обліку

Дисципліни: Фінансовий облік 1; Фінансовий облік 2; Управлінський облік; Організація обліку

Никифорак Ірина Іванівна
Никифорак Ірина Іванівнав.о. доцента кафедри

Посада: в.о. доцента

Науковий ступінь: кандидат економічний наук

Освіта: ЧНУ ім.. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теоретико-методологічні засади аудиту

Дисципліни: Аудит, Організація і методика аудиту, Облік і аудит, Стратегічний управлінський облік

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Біляр Андрій Іванович
Біляр Андрій Івановичасистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Облікове забезпечення стратегічного управління

Дисципліни: Бухгалтерський облік (основи); Облік і аудит; Облік і звітність за міжнародними стандартами; Бухгалтерський облік туристичної діяльності; Система національних рахунків

Михалків Алла Анатоліївна
Михалків Алла Анатоліївнав.о. доцента

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теорія, методологія, організація внутрішнього контролю

Дисципліни: Облік видів економічної діяльності , Облік в зарубіжних країнах, Облік і аудит; Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; Облік і звітність за міжнародними стандартами, Аудит, Організація і методика аудиту

Терен Галина Миколаївна
Терен Галина Миколаївнаасистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Фінансовий аналіз

Дисципліни: Бухгалтерський облік (основи); Аналіз господарської діяльності; Основи наукових досліджень в обліку і аналізі; Облік на підприємствах малого бізнесу

Бонарев Володимир Валерійович
Бонарев Володимир Валерійовичасистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Облік і аудит витрат

Дисципліни: Фінансовий облік 1; Фінансовий облік 2; Організація обліку; Організація обліку і аудиту; Облік у бюджетних установах; Облік видів економічної діяльності; Організація і методика аудиту; Бухгалтерський облік

Танасієва Марина Миколаївна
Танасієва Марина Миколаївнаасистент

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Облік і аналіз природоохоронної діяльності

Дисципліни: Бухгалтерський облік (теорія); Аналіз господарської діяльності; Аудит; Звітність підприємств; Організація і методика аудиту

Охрімовський Олександр Васильович
Охрімовський Олександр Васильовичдоцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: Проблеми розвитку бюджетного обліку і контролю в Україні

Рабіч Ольга Михайлівна
Рабіч Ольга Михайлівнастарший лаборант

Освіта: ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Саблук Петро Трохимович
Саблук Петро Трохимовичакадемік НААН

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень: Глобальні проблеми аграрної науки

Марут Сільва Георгіївна
Марут Сільва Георгіївнапроректор, головний бухгалтер ЧНУ

Вчене звання, науковий ступінь: доцент

Рилєєв Сергій Володимирович
Рилєєв Сергій Володимировичдоцент кафедри обліку ЧТЕІ КНТЕУ
Науковий ступінь: к.е.н., доцент Тематика наукових досліджень: Теорія і практика фінансового аналізу