kafedra_ME

Тема наукових досліджень кафедри: “Євроінтеграція і глобалізація як чинники модернізації механізму відтворення регіонального господарського комплексу”.

У відповідь на потребу підготовки фахівців, здатних приймати адекватні рішення в умовах входження України до світогосподарської системи, на економічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 1999 році була створена кафедра міжнародної економіки. Засновником і першим завідувачем кафедри був відомий вчений, доктор економічних наук, професор Школа Ігор Миколайович. З 2014 року кафедру очолює доктор економічних наук, доц. Шилепницький П. І,

Кафедра міжнародної економіки є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” за спеціальністю “Міжнародна економіка” на денній та заочній формі навчання. Підготовка студентів здійснюється професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог.

Сферою наукових інтересів колективу є розвиток сучасної міжнародної економіки, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Основними науковими напрямами кафедри є:

  • маркетингові дослідження при виході фірми на зовнішні ринки;
  • валютне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
  • конкурентоспроможність фірми і країни на зовнішніх ринках;
  • потенціал України у царині міжнародних економічних відносин;
  • регіональні чинники інтеграції у систему світогосподарських зв’язків.

Навчальний процес на кафедрі базується на використанні сучасних інтерактивних методик.

Контактна інформація

вул. Кафедральна, 2
тел. 52-51-56
14 корпус, ІII поверх, кімната № 43

e-mail: mechnu@ukr.net ; intecon@chnu.edu.ua