tretyakova

Третякова Олена Василівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет ЧДУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „Економіка праці”. Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 1993 р.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
Тема роботи – “Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні”
Науковий керівник – Лютий Ігор Олексійович – д.е.н., професор, академік Академії Наук Вищої освіти України, проректор з науково-педагогічної работи, завідувач кафедрою фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Заслужений економіст України
Установа, де проведено захист – кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту КНУ ім. Тараса Шевченка

Наукові інтереси: Фінансова політика, Ринок фінансових послуг, Фінансова безпека, Фінансове забезпечення

Курси, що читає: Гроші та кредит, Фінансова безпека бізнесу, Ринок фінансових послуг, Вступ у спеціальність

 Список основних публікацій:

 1. Третякова О. В. Деякі проблеми відновлення внутрішнього інвестиційного ринку в Україні.Наук. доп. конф. «Організаційно-економічне забезпечення функціонування локальних /точкових/ вільних екон. зон в Україні. – Чернівці, 1996.- с.113-114.
 2. Третякова О. В. Проблеми структурної перебудови та інвестування економіки Чернівецької області / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.10 Економіка. Збірник наукових праць. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – с.157-161
 3. Третякова О. В. Деякі аспекти розвитку інвестиційного процесу в Україні та її регіонах. Матеріали науково-практичної конференції «Інвестиційна діяльність в Україні: проблема розвитку та регулювання» Ч 1. – Чернівці, 1997. – 187-189.
 4. Третякова О. В. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць Вип. 26: Економіка .- Чернівці: ЧДУ, 1998. – 146-150
 5. Третякова О. В. Інвестиційна діяльність та проблеми реструктуризації підприємств на рівні регіону. Наукова доповідь міжн. наук. практ. Конференції «Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні». Ч.1. – Чернівці, 1998.- с. 58-62
 6. Третякова О. В. Реструктуризація підприємств як умова залучення іноземних інвестицій / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 44: Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 1999.- с.169-176
 7. Третякова О. В. Залучення іноземних інвестицій як фактор подолання кризи.Доповіді Х міжнарод. Науково-практичної конференції у трьох томах «Сучасна іноваційно-промислова політика України: інвестиційні приорітети та інфраструктура. – Чернівці, 1999. Т.1.- с.67-75
 8. Третякова О. В. Джерела фінансування та розвиток малого бізнесу в Україні. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації. Матеріали ХІ міжнародної практичної конференції у двох томах. Т.1.- Чернівці, 2000-.с.74-78
 9. Третякова О. В. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу: зарубіжний та вітчизняний досвід. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.1.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2001.- с.129-134
 10. Третякова О. В. Лізинг як одна із перспективних форм фінансування підприємств малого бізнесу. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.2.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2001.-с.186-188
 11. Третякова О. В. Необхідність і роль державної підтримки розвитку малого підприємництва. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.113. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2001.- с.23-26.
 12. Третякова О. В. Місце малого бізнесу в інноваційному розвитку країни. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону”. – Чернівці, 2001.-с.86-88.
 13. Третякова О. В. Вплив спрощеної системи оподаткування на розвиток малого підприємництва. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.1.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002.- с.134-140
 14. Третякова О. В. Фінансова підтримка розвитку малих підприємств. / О. В. Третякова //Науковий вісник Тернопільського державного університету. Збірник наукових праць. Вип. 10. Економіка. – Тернопіль, 2002.- с.93-97
 15. Третякова О. В. Інвестиційний ринок регіону, його стан та перспективи розвитку. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.139. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2002.-с.49-51
 16. Третякова О. В. Інвестиційний ринок регіону та його вплив на розвиток малого підприємництва. / О. В. Третякова //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.-К,2002. № 2. – с.186-188
 17. Третякова О. В. Фінансові аспекти розвитку підприємств малого бізнесу. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.4.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002.- с.259-263.
 18. Третякова О. В. Фіскальна політика та її вплив на розвиток малого підприємництва. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.4.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003.- с.327-335.
 19. Третякова О. В. Фінансово-кредитний механізм підтримки розвитку малого підприємництва в Україні. / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.233. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2005.-с.52-55.
 20. Третякова О. В. Стан безготівкових розрахунків та перспективи їх розвитку в Україні. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип. IV, ч.Ш.: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. с.153-160.
 21. Третякова О. В. Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіону.Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону».-Чернівці, 2005.
 22. Третякова О. В. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип. 2: Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006.- с.208-214.
 23. Третякова О. В. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку АПК Чернівецької області. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.1 , : Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006.- с.244-251.
 24. Третякова О. В. Сучасний стан фінансування малого підприємництва комерційними банками. / О. В. Третякова //Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 281 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2006.- с .53-56.
 25. Третякова О. В. Напрямки підвищення ефективності справляння ПДВ. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону».-Чернівці, 2006.
 26. Третякова О. В. Механізми змішаного фінансування в керуванні складними регіональними інвестиційними проектами / О. В. Третякова // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових праць. Вип..8. – Економічні науки. – Чернівці, 2007. – с.81-91.
 27. Третякова О. В. Проблеми та напрямки вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів. / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.4 , : Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007.- с.294-304.
 28. Третякова О. В. Сучасні тенденції банківського кредитування. / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 368-369 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2008.- с .195-198.
 29. Третякова О. В. Формування портфеля інвестиційнихпроектів у сферіпідтримки малого підприємництва. Матеріали 1 Міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці, 2009. – С 394-396.
 30. Третякова О. В. Формування оптимального співвідношення використання фінансових ресурсів в сфері підтримки розвитку малого підприємництва. / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 494 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2009.- с .175-181.
 31. Третякова О. В. Система державної підтримки розвитку малого підприємництва на сучасному етапі розвитку. / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 456 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2009.- с .51-56.
 32. Третякова О. В. Основні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку України в умовах кризи. Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції «Інституційна природа ринкових трансформацій».-Чернівці, 2009. – 103-106.
 33. Третякова О. В. Роль та переваги кредитних спілок у розвитку кредитування. / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.1 , : Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010.- с.298-306.
 34. Третякова О. В. Роль держави в соціалізації економіки: фінансовий аспект. / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 557-558 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2011.- с .26-32.
 35. Третякова О. В. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. Кафедральна монографія «Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України» (Розд.2.Фінансові інструменті економічного розвитку суб’єктів господарювання. Розд.2.1.) , с.101-118. Чернівці – 2011.
 36. Третякова О. В. Роль творчості Й. Шумпетера в контексті еволюції основних напрямків сучасної економічної науки. Міжнародний економічний шумпетеровський форум «наукова спадщина Й.А.Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє». Присвячена 100-річчю роботи в Чернівецькому університеті. ЧНУ. 2012– с. 23.
 37. Третякова О. В. «Активні методи навчання студентів: збірник методичних матеріалів». Чернівці: БДФЕУ. – 2013. – 74 с.
 38. Третякова О. В. Влияние налоговой политики на социальную безопасность страны. / О. В. Третякова // Influence Of Tax Politics Is On Economic Statute And Further Development Of Country. Journal L Association 1901 «SEPIKE».Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Ausgabe 4. – 2014- 245-246. ISSN 2196-9531
 39. Третякова О. В. Вплив податкової політики на стан економіки та подальший розвиток країни. / О. В. Третякова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Випуск 5.- 2014. –Ч.4. – 147-149. ISSN 2307-8030
 40. Третякова О. В. Соціальні наслідки глобалізації у податковій сфері. / О. В. Третякова // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. Випуск 27.-Чернівці:Технодрук, 2014 – с.92-98. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa
 41. Третякова О. В. Фінанси в схемах і таблицях: навч. посібник (з грифом МОН України) / [Михайловська О. В., Ковалевич Д. А., Томнюк Т.Л. та ін.]; За ред. д.е.н. О. В. Михайловськoї. – К.: КНТ, 2014. – 386 с. (особистий внесок – теми 12 «Фінанси домогосподарств» – С. 227-243). ISBN 978-966-373-718-8
 42. Третякова О. В. Державний фінансовий контроль у системі забезпечення економічної безпеки. Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю БДФЕУ «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації».- 2014. – с.222-224. ISBN 978-617-7096-24-4
 43. Третякова О. В. Створення компенсаційних фондів як фактор стимулювання інвестиційної діяльності в країні. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХШ Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 травня 2016 року. – Чернівці:ЧНУ, 2016. – 60-61 с.
 44. Третякова О. В. Розвиток малого бізнесу в контексті транскордонного співробітництва. Development of Small Business in the context of cross-Border Financial statements o fmultile velsystemo fconsumerco operationin Ukraine, it sin formational compliance withmo dern Europe an requirements / Olena Tretiakova, Violetta Kharabara, Roman Greshko  / The USV Annalsof economic sand Pablic Administration. Volume 16, SPECIAL ISSUE, 2016. p.42-46. ISSN 2285-3332
 45. Третякова О. В. Необхідність розвитку малого бізнесу та основні причини його гальмування в Україні. I Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – Чернівці., 2018. – 214-217.
 46. Третякова О. В. Фінансова безпека малого бізнесу: проблеми та шляхи вирішення. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України/Кол.монографія. За заг.ред. П.О.Нікіфорова. – Чернівці: Технодрук, 2018. – с.195-212.
 47. Третякова О. В. Violetta Kharabara, Olena Tretiakova. Challenges and prospects of Ukraine’s financial market development // WORLD SCIENCE vol.6 (2018) № 4(32).Poland.- 2018.-p.19-24. ISSN: 2413-1032. WORLD SCIENCE vol.6 (2018) № 4(32).Poland.- 2018.-p.19-24.  ISSN: 2413-1032
 48. Третякова О. В. Фінансова інтеграція фондового ринку України як фактор підвищення ефективності та економічного розвитку країни. П Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – Чернівці, 2019. – С.40-44
 49. Третякова О. В. Роль та необхідність дослідження психологічних особливостей прийняття рішень у малому бізнесі. Матеріали Міжнародного наукового форуму. «New economics-19».- Київ.-2019.- Том.1. – с. 129-132
 50. Третякова О. В. Практика зі вступу до спеціальності “ Фінанси, банківська справа та страхування”/ Укл. В.М.Харабара, О.В. Третякова ‑ Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2019. ‑ 15 с. Практика зі вступу до спеціальності “ Фінанси, банківська справа та страхування”/ Укл. В.М.Харабара, О.В. Третякова ‑ Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2019. ‑ 15 с .