tretyakova

Третякова Олена Василівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет ЧДУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „Економіка праці”. Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 1993 р.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
Тема роботи – “Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні”
Науковий керівник – Лютий Ігор Олексійович – д.е.н., професор, академік Академії Наук Вищої освіти України, проректор з науково-педагогічної работи, завідувач кафедрою фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Заслужений економіст України
Установа, де проведено захист – кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту КНУ ім. Тараса Шевченка

Наукові інтереси: Фінансова політика, Ринок фінансових послуг, Фінансова безпека, Фінансове забезпечення

Курси, що читає: Гроші та кредит, Фінансова безпека бізнесу, Ринок фінансових послуг, Вступ у спеціальність

Публікації:

 1. Tretiakova O. Development Of Small Business In The Context Of Cross Border Cooperation / O. Tretiakova, V. Kharabara, R. Greshko // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2016. – vol. 16(Special). – p. 42-46.
 2. Третякова О.В. Створення компенсаційних фондів як фактор стимулювання інвестиційної діяльності в країні / О.В. Третякова // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХШ Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 травня 2016 року. – Чернівці:ЧНУ, 2016. – 60-61 с.
 3. Третякова О. В. Influence of tax politics is on economic statute and further development of country/ О. В. Третякова // Journal L Association 1901 «SEPIKE».Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Ausgabe 4. – 2014- 245-246.
 4. Третякова О. В. Вплив податкової політики на стан економіки та подальший розвиток країни / О. В. Третякова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Випуск 5. –Ч.4. – 147-149.
 5. Третякова О. В. Соціальні наслідки глобалізації у податковій сфері / О. В. Третякова // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. Випуск 27.-Чернівці:Технодрук, 2014 – с.92-98.
 6. Третякова О. В. Державний фінансовий контроль у системі забезпечення економічної безпеки / О. В. Третякова // Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю БДФЕУ «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації».- 2014. – с.222-224.
 7. Третякова О. В. Роль держави в соціалізації економіки: фінансовий аспект / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 557-558 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2011.- с .26-32.
 8. Третякова О. В. Роль творчості Й.Шумпетера в контексті еволюції основних напрямків сучасної економічної науки / О. В. Третякова // Міжнародний економічний шумпетеровський форум «наукова спадщина Й.А.Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє». Присвячена 100-річчю роботи в Чернівецькому університеті. – с. 23.
 9. Третякова О. В. Роль та переваги кредитних спілок у розвитку кредитування / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. Вип.1 , : Економіка. – Чернівці.: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010.- с.298-306.
 10. Третякова О. В. Формування портфеля інвестиційних проектів у сфері підтримки малого підприємництва / О. В. Третякова // Матеріали 1 Міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці, 2009. – С 394-396.
 11. Третякова О. В. Формування оптимального співвідношення використання фінансових ресурсів в сфері підтримки розвитку малого підприємництва / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 494 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2009.- с .175-181.
 12. Третякова О. В. Система державної підтримки розвитку малого підприємництва на сучасному етапі розвитку / О. В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 456 . Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2009.- с .51-56.
 13. Третякова О. В. Основні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку України в умовах кризи / О. В. Третякова // Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції «Інституційна природа ринкових трансформацій».-Чернівці, 2009. – 103-106.

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Третякова О.В. Необхідність розвитку малого бізнесу та основні причини його гальмування в Україні – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т,  2018. – с. 214-217