Ткач Євген Вікторович

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту, керівник Центру співпраці з підприємствами
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: в 2001 році закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича, працював у ЧТЕІ КНТЕУ.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – “Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу”

Нагороди:

 • Почесна грамота Чернівецької міської ради за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків, професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки та з нагоди Дня науки і 50-ти річчя економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2021 р.)
 • Почесна грамота Чернівецької обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну педагогічну, науково-дослідницьку діяльність та з нагоди 48-ї річниці заснування економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2019 р.)
 • Грамота за сумлінну працю та з нагоди 45-ї річчя від Дня заснування економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2016 р.)

Наукові інтереси: макро- та мікроекономіка, історія економічних учень, сучасні економічні теорії, вплив історії та неформальних інституцій на розвиток економіки, макроекономічна політика, взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики, валютне регулювання, розвиток соціально відповідального та інноваційно активного малого бізнесу, фінансування стартапів.

Курси, що читає: Фінансування та організація власного бізнесу, Центральний банк та грошово-кредитна політика, Проблеми фіскальної та монетарної політики, Валютне регулювання, Гроші та кредит, Фондовий ринок та біржові операції

Інші інтереси: Історія, спорт.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: e.tkach@chnu.edu.uatkachevgen@ukr.net


Список наукових та науково-методичних публікацій

2021 рік

 1. Ткач Є. В., Ткач С. В., Соціально відповідальний та інноваційно активний власний мікро-, малий та середній бізнес як основа економічного розвитку. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка: зб. наук. праць. Вип. 830. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2021.  С. 10-18. DOI: https://doi.org/10.31861/ecovis/2021-830-1
 2. Ткач Є.В., Ткач С.В. Фінансування підприємств малого бізнесу в сучасних умовах. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 318-320.
 3. Ткач Є. В.  Проблеми фіскальної та монетарної політики. Управління фінансами: мікро- і макрорівень. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2021. С. 293-355.
 4. Нікфорв П.О., Ткач Є.В., Нікфорв П.С. НОВІ ЦИФРОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ \ International scientific conference “Development of modern economic science in the context of digitalization” : conference proceedings, December 3–4, 2021. Riga, the Republic of Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 164 pages
 5. П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач. Організація та фінансування власного бізнесу : методичні рекомендації / Укл.: П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. 2021. – 56 с.

2020 рік

 1. Ткач Є.В., Ткач С.В. Історія Київської Русі-України та розвиток національної економіки в сучасних умовах: формування бренда успішної країни. /Науково-виробничий журнал. Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво / № 3 (114), 2020. С. 6-13. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-3-1
 2. Ткач Є.В., Нікіфоров П.С. Банківська таємниця: український контекст. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ / TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL, NATIONAL, AND LOCAL MARKETS 7-9 травня 2020 року Чернівці (Україна)
 3. Ткач Є. В. Координація фіскальної та монетарної політики в Україні: інституціональний вимір проблем та перспектив Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці: Чернівец. Черн. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020.  С. 227-240

2019 рік

 1. Ткач Є.В., Ткач С.В. Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект. № 1 (266). Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький. 2019.  С. 87-95. DOI:10.331891/2307-5740.2019.01.39
 2. Фінансовий ринок: Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Том.1. Чернівці, 2019. с. 12-118.
 3. Ткач Є.В., Ткач С.В. Історія Руси-України та розвиток національної економіки у сучасних умовах. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 32-34
 4. Ткач Є.В., Мельник Я.В. Об’єкти історико-культурної спадщини як чинники активізації підприємницької діяльності в Чернівецькій області.Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей ІІІ міжнародного наукового семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження відомого науковця Бориса Тимощука (м. Чернівці, 13 грудня 2019 р.). – Чернівці: Технодрук, 2019. С. 139-142.
 5. Фінанси банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси : підручник для бакалаврів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2019. 296 с. (особисто: розділ 1. Гроші і кредит, с. 12-118).

2018 рік

 1. Ткач Є.В., Ткач С.В. Макроекономічна політика крізь призму генезису економічної науки – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 55-58
 2. Ткач Є. В. Особливості взаємозв’язку монетарної та фіскальної політики в макроекономічних умовах України. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 227-248. https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt
 3. Є. В. Ткач, О. М. Хабінець, НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ МАТЕРІАЛИ II МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ І ПІДПРИЄМСТВ» 9-10 листопада 2018 р. Одеса, С.147-150.

2015 рік

 1. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р. / [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., СеменюкВ.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк А.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО “Товариство науковців та інтелектуальної молоді” за сприяння Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА – Чернівці: Місто, 2015. – 128 с.
 2. Ткач Є. В. Застосування фінансово-кредитних важелів стимулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу / Є. В. Ткач // Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / за ред. П. О. Нікіфорова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – С. 240–256.

Основні публікації за 2003-2014 роки

 1. Ткач С.В. Причини та наслідки валютно-курсової динаміки в Україні / С.В. Ткач, Є.В.Ткач // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Економіка”. – вип. 8 (161). – 2014.
 2. Ткач Є.В. Вдосконалення банківських послуг для інноваційного малого бізнесу / Є.В. Ткач, С.В.Ткач // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Сер. “Економічні науки”. – Чернівці. –  2013. – №2 (50). – С.148-154.
 3. Ткач Є.В. Особливості реалізації монетарної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект / Є.В.  Ткач // Науковий вісник «Фінанси, банки, інвестиції». –  2013, – №3. – С.96-100.
 4. Ткач Є.В. Валютно-курсова стабільність в Україні: тенденції ризики і перспективи / Ткач Є.В., С.В.Ткач // Світ фінансів. – – №2. – С.142-146.
 5. Макроекономічна картина світу: навчальний посібник / укл. П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач, С.В. Ткач, Р.І. Грешко. – ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012. – 172с.
 6. Ткач Є.В. Курсова стабільність в Україні: тенденції ризики та перспективи // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – 2011. – С. 259-261.
 7. Ткач Є.В. Вплив світової фінансово-економічної кризи на макроекономічну ситуацію в Україні / П. О. Нікіфоров, Є.В. Ткач // Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 2010. – С. 342-347.
 8. Ткач Є.В. Макроекономічна політика в умовах фінансово–економічної кризи”, Матеріали міжнародної науково–практичної конференції “Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України” “ 6–7 травня 2010 р., ЧТЕІ КНТЕУ. – С. 70-74.
 9. Ткач Є.В. Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу / П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач // Інституційна природа ринкових трансформацій. Матеріали ХІХ міжн. наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009 р.) – Чернівці: ДрукАрт. –  2009. – С.99-101.
 10. Ткач Є. В. Роль держави у стимулюванні банківського кредитування розвитку інноваційно-активного малого бізнесу в Україні / Є. В. Ткач // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2008. – № 2. – С. 372–384.
 11. Ткач Є. В. Напрями розширення та вдосконалення спектру банківських продуктів і технологій для інноваційно-активного малого бізнесу / Є. В. Ткач // Збірник наукових праць ДНУ «Економічний простір». – 2008. – № 11. – С. 132–140.
 12. Ткач Є. В. Шляхи та напрями активізації банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі / Є. В. Ткач // Збірник наукових праць Академії муніципального управління «Теорії мікро-макроекономіки». – 2008. – № 30. – С. 176–180.
 13. Ткач Є. В. Особливості фінансово-кредитної підтримки розвитку малого бізнесу на інноваційній основі у Чернівецькій області / Є. В. Ткач, С. В. Ткач // Науковий вісник ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – 2007. – (Економіка) – № 334. – С. 96–99.
 14. Ткач Є. В. Світовий досвід державної підтримки банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі / Є. В. Ткач // Збірник наукових праць УАЗТ. – 2006. – № 5 (28). – С. 125–127.
 15. Ткач Є. В. Банківське кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі / Є. В. Ткач // Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 579. – С. 289–292.
 16. Ткач Є. В. Роль бізнес-інкубаторів в розвитку малого бізнесу / Є.В. Ткач // Проблемы развития финансовой системы Украины: Сборник трудов 2 международной научно-практической конференции аспирантов и студентов. – 2006. – С. 217–218.
 17. Ткач Є. В. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / Є.В. Ткач // Науково-методичний журнал Вісник ЛДФА. – 2006. – (Серія: Економічні науки) – № 10. – С. 138–143.
 18. Ткач Є. В. Інфляція в Україні: фіскальні та монетарні аспекти / Є.В. Ткач // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2006. – № 1. – С. 286–298.
 19. Ткач Є. В. Особливості грошово-кредитної політики в Україні / Є.В. Ткач, П. О. Нікіфоров, А. В. Гуцул // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2005. – № 4. – С. 147–153.
 20. Ткач Є. В. Дійсність та перспективи інвестиційного процесу в АПК України / Є. В. Ткач // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2003. – № 4. – С. 121–129.