kucherivska

Кучерівська Софія Степанівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Нагороди: грамота головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Деталізована інформація: в 1997 році закінчила економічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „Фінанси і кредит”. На кафедрі працює з 1997 року.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
Тема роботи – Фінансова стійкість страхових компаній
Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри суб’єктів господарювання ТНЕУ – Безгубенко Людмила Михайлівна
Установа, де проведено захист – Тернопільський національний економічний університет

Наукові інтереси: вища освіта в Україні і світі, особливості організації управління в страхових компаніях

Курси, що читає: Університетська освіта, Страхування, Страхові послуги, Фінанси страхових організацій, Соціальне страхування

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: s.kucherivska@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України : монографія / колектив авторів. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244 с.
 2. Фінанси: електронний посібник / колектив авторів. – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2012. – 10,04 д.а. – Режим доступу : http://www.chtei-knteu.cv.ua/ellib/viewforum.php?f=8&sid=4a822aa8b3a6fe5e5c18f7ba85e48118.
 3. Кучерівська С. С. Соціальні інновації як відповідь на сучасні економічні виклики / С. С. Кучерівська, О. М. Гладчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 48-51.
 4. Кучерівська С. С. Інформаційна відкритість небанківських фінансових інститутів в Україні / О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська // Економічний простір. – 2013. – №9. – С. 120-131.
 5. Кучерівська С. С. Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки / О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2013.   № 4. Том 1 (202). – С. 152-157.
 6. Кучерівська С. С. Становлення та розвиток основоположних правових засад соціального захисту населення в Україні / С. С. Кучерівська, О. М. Гладчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013.  – Вип. ІІІ (51), Економічні науки. – С. 253-259.
 7. Кучерівська С. С. Стандарти якості страхових послуг / С. С. Кучерівська, М. І. Свідунович-Васьковська // матеріали V міжн. наук.-практ. конф. [Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки], (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2013) / Відп. ред. А.І. Крисоватий. – Тернопіль, 2013. – С. 300-302.
 8. Кучерівська С. С. Недержавне пенсійне забезпечення громадян в Україні: матеріали ІІ-ї міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) [Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем], (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1 –  C. 168-170.
 9. Кучерівська С. С. Обов`язкове медичне страхування: проблеми та перспективи впровадження збірник тез доповідей VII міжн. наук.-практ. конф. [Страховий ринок в нових економічних умовах: виклики та перспективи розвитку] – За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – К., 2011. – Вип. VII, Том 1 – C. 274-277.
 10. Кучерівська С. С. Фінансова оцінка маркетингових стратегій компаній зі страхування життя // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2009. – Випуск 12. – С. 373 – 379.
 11. Кучерівська С. С. Теоретико-методологічні аспекти фінансової стійкості страховиків // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2008. – Випуск ІV. – С. 361 – 370.
 12. Кучерівська С. С. Фактори фінансової стійкості страхових компаній // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2006. – Випуск 281. – С. 57 – 61.
 13. Кучерівська С. С. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії / П. О. Нікіфоров, С. С. Кучерівська // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 86 – 91.

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Кучерівська С.С. Дієвий державний нагляд як фактор зростання страхового ринку – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т,  2018. – с. 45-48