krupey

Крупей Олексій Мирославович

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: у 2008 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю “фінанси і кредит”. З 2008 працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – Фіскальна консолідація: інструменти і можливість запровадження в Україні
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Дем’янишин В.Г.

Наукові інтереси: Державний борг, банківська система, фінансові ринки

Курси, що читає: Філософія фінансів, Банківські операції, Податкова система, Податкова політика

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: a.krupei@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:КрупейО. М. Інструментифіскальноїконсолідації / О. М. Крупей // Інвестиції: практикатадосвід. – 2015. – № 10. – С. 80–84.

  1. Крупей О. М. Світова практика застосування політики фіскальної консолідації [Електронний ресурс] / О. М. Крупей // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua.
  2. Krupei O.M. Fiscal consolidation in the conditions of globalization transformations/ The First International Conference on Eurasian scientific development, Vienna. 2014. 496 P.
  3. Krupei O.M., Glavitskyy M.A. The institutionalization of fiscal consolidation / European Applied Sciences # 4 – 2013, V.2 . 187 P.
  4. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ 1.7).