harabara

Харабара Віолетта Миколаївна

Старший куратор кафедри

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету  ім.Ю.Федьковича за спеціальність «фінанси і кредит ». З 2003 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і крадит
Тема роботи – Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населення
Науковий  керівник – доктор економічних наук , проф. Малік М.Й.

Наукові інтереси: Банківська діяльність

Курси, що читає: Гроші та кредит, Фінансові ринки, Банківський менеджмент, Фінансовий менеджмент у банку

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: v.kharabara@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Kharabara V. Development Of Small Business In The Context Of Cross Border Cooperation / O. Tretiakova, V. Kharabara, R. Greshko // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2016. – vol. 16(Special). – p. 42-46.
 2. Харабара В.М. Розвиток споживчого кредитування України // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : матеріали II – ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених ( IC YESS  2013). Ч –Чернівці: ЧНУ, 2013.-с.227-228.
 3. Харабара В.М. Методи управління проблемною заборгованістю фінансово-кредитних установ за умов фінансової кризи // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць. Вип.560-652.Економіка.- Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2012.-с.107-113.
 4. Харабара В.М. Формування вартості кредитів на споживчі потреби населення. Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць. Вип.623-626.Економіка.- Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2012.-с.288-293.
 5. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ3).
 6. Харабара В.М. Напрямки відновлення ефективного функціонування ринку кредитування споживчих потреб населення України // Materialy VI mezinarodni vedeсko-prakticka кonference “Nastoleni moderni vedy – 2010” – Praha, 2011 – С. 3-5.
 7. Харабара В.М. Способи отримання кредитних коштів на споживчі потреби населення // Материали за VI международна научна практична конференция. “Научният потенциал на света – 2010” – София “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2010. – С. 9 -12.
 8. Харабара В.М. Система скоригованого кредитування в кредитному механізмі забезпечення споживчих потреб населення // Materialy VI mezinarodni vedesko-prakticka conference “VEDECKY POKROK NA ROZMAZI TISICILETI – 2010” – Praha, 2010 – С. 18 – 20.
 9. Теорія кредиту: навчальний посібник / укл.: Н.В.Саїнчук, О.В.Третякова, В.М.Харабара. – Чернівці: Рута, 2009.
 10. Фінансовий ринок: навч-метод. комплекс / уклад. В.М. Харбара. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2017. – 24с.
 11. Kharabara, Violetta Analisis of mortgage lending in banks in Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies vol. 3 (2017) No.3. Riga. – 2017. – p. 59-63 (http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/index)
 12. Greshko Roman, Kharabara Violetta The stages of establishment and development of financial management. – Vol 17, No 1(25) (2017). Accessed on http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/994

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Харабара В.М., Грешко Р.І. Кредитне забезпечення споживчих потреб населення. – Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність:погляд із минулого в майбутнє/ Матеріали IV Міжнародної Шумпетирівської конференції (03-04 жовтня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 147-150. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econom.chnu.edu.ua/advert/vidbudetsya-iv-mizhnarodna-shumpeterivska-konferentsiya-naukova-spadshhyna-jozefa-aloyiza-shumpetera-i-suchasnist-poglyad-iz-mynulogo-v-majbutnye
 2. Харабара В.М., Грешко Р.І. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 63-67