greshko

Грешко Роман Ігорович

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту, заст. декана економічного факультету з навчально-методичної роботи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди: грамота за вагомі наукові дослідження у 2009 та 2011 роках

Деталізована інформація: в 2002 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „фінанси і кредит”. Починаючи із 2002 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08. 00. 08 – гроші, фінанси та кредит
Тема роботи – Фінансова санація промислових підприємств.
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Зятковський Ігор Володимирович
Установа, де проведено захист – Тернопільський національний економічний університет

Наукові інтереси: Фінанси суб’єктів господарювання, Фінансова безпека, Фінансові ринки

Курси, що читає: Фінанси підприємств, Фінансовий менеджмент, Управління фінансовою санацією, Фінансовий ринок, Податковий менеджмент

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: r.greshko@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Greshko R. Development Of Small Business In The Context Of Cross Border Cooperation / O. Tretiakova, V. Kharabara, R. Greshko // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2016. – vol. 16(Special). – p. 42-46.
 2. Грешко Р.І Формування механізму фінансового оздоровлення підприємств у сучасних умовах / Р.І Грешко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Рута, 2013. – с. 78-82.
 3. Макроекономічна картина світу: навчальний посібник / укл. П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач, С.В. Ткач, Р.І. Грешко. – ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012. – 172с.
 4. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ 2.3).
 5. Грешко Р.І Зарубіжний та вітчизняний досвід фінансового оздоровлення підприємств:  Міжнародна науково-практична конференція “Транскордонне співробітництво як важлива складова євро інтеграційних процесів України”, матеріали. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – С. 344–347.
 6. Грешко Р.І Проблеми неплатоспроможності підприємств молочної промисловості Чернівецької області / Р.І Грешко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 495. Економіка. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 131-136.
 7. Грешко Р.І Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємств / Р.І Грешко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія Економічні науки. 1(40) – Полтава: ПУСК, 2010. – С. 132–135.
 8. Грешко Р.І Внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств / Р.І Грешко // Вісник Хмельницького національного університету. Зб. наук. статей. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2010. – № 2. Т.2(149). – С.126–130.
 9. Грешко Р.І Механізм фінансової санації промислових підприємств у досудових умовах її здійснення / Р.І Грешко // Регіональна бізнес-економіка та управління. Наук., вир.-практичний журнал Вінницького фінансово-економічного університету. Випуск 2 (26)– Вінниця: ТОВ “Вінпрінт”, 2010. – С.100–106.
 10. Грешко Р.І Методичні підходи до оцінки фінансового стану промислових підприємств / Р.І Грешко // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 261: В 7 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 659–665.
 11. Greshko Roman, Kharabara Violetta The stages of establishment and development of financial management. – Vol 17, No 1(25) (2017). Accessed on http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewArticle/994

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Харабара В.М., Грешко Р.І. Кредитне забезпечення споживчих потреб населення. – Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність:погляд із минулого в майбутнє/ Матеріали IV Міжнародної Шумпетирівської конференції (03-04 жовтня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 147-150. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://econom.chnu.edu.ua/advert/vidbudetsya-iv-mizhnarodna-shumpeterivska-konferentsiya-naukova-spadshhyna-jozefa-aloyiza-shumpetera-i-suchasnist-poglyad-iz-mynulogo-v-majbutnye
 2. Харабара В.М., Грешко Р.І. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 63-67