gladchuk

Гладчук Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. На кафедрі працює з 2005 року

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – „Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України”
Науковий  керівник – д.е.н., проф. Нікіфоров П.О.
Установа, де проведено захист  – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси : Діяльність небанківських фінансових інститутів в Україні

Курси, що читає: Страхування, Гроші і кредит, Банківські операції

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: o.gladchuk@chnu.edu.ua, gladchuk_olga@mail.ru


Основні публікації

2021

 1. Гладчук О.М., Нікіфоров П.О., Кучерівська С.С. Формальні та неформальні інститути страхового ринку. Інноваційна економіка. 2021. №5-6.
 2. Гладчук О.М. Проблеми розвитку фінансової системи України. Фінанси, банківська справа та страхування. Менеджмент публічних фінансів : підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 256 с. ISBN 978-966-423-592-8
 3. Гладчук О.М. Виробнича практика «Податкова система» : методичні рекомендації / укл. Кучерівська С.С., Бак Н.А., Ткачук І. Я., Гладчук О.М. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. 56 с.
 4. Гладчук О.М. Роль неформальних інституцій у розвиткуфінансового сектора української економіки. Матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки, (м. Чернівці, 14 квітня 2021 р.)  Чернівці : ЧНУ. 2021. C.178-181.
 5. Гладчук О.М., Мартинюк А.Ю. Функціонування страхових посередників в Україні. Матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки, (м. Чернівці, 14 квітня 2021 р.)  Чернівці : ЧНУ. 2021. C. 181-185.
 6. Гладчук О.М. Роль формальних та неформальних інститутів та їх взаємодія на ринках фінансових послуг. Удосконалення механізмів регулювання фінансово-економічної системи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 31 липня 2021 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ,2021. С. 70-73

2020 рік

 1. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Співпраця банків та страхових
  компаній в сучасних умовах тези Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ
  МІЖНАРОДНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ /
  TRANSFORMATION OF SYSTEM OF INTERNATIONAL, NATIONAL,
  AND LOCAL MARKETS (29-30 квітня, 1 травня 2020 року) Чернівці
  (Україна) – Сучава (Румунія) С. 107-108. https://drive.google.com/file/d/1NHRJBC8La72BbwFTsxQLTUc9gdQYvH
  ax/view?usp=sharing
 2. Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч. посібник. / укл. Гладчук О.М., Ткачук І.Я., Харабара В.М. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. 208 с. ISBN 978-966-423-573-7
 3. Страхування : практикум / укл. Брязкало А.Є., Гладчук О.М.
  Кучерівська С.С. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. – 152с.
 4. О.М. Гладчук СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ
  БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У ПРОЦЕСІ РИНКОВИХ
  ПЕРЕТВОРЕНЬ (наша монографія) (в друці)
 5. Гладчук О.М. Проблеми розвитку фінансової системи України (розділ підручника для магістрів) Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для магістрів (в друці).
 6. Гладчук О.М., Одочук В.С. Страховий ринок України в умовах регуляторної та цифрової трансформації. Науковий вісник Чернівецького університету. 2020. Випуск 825 Економіка. С. 59-68. ISSN 2519-240X (print) ISSN 2519-4372 (online) DOI: https://doi.org/10.31861/ecovis/2020-825-8 URL: http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/126 URL:https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=48961Журнал у базі УКРІНТЕІ: http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4ef
 7. Гладчук О.М. Кучерівська С.С., Вітчизняні реалії перестрахування. Науковий вісник Чернівецького університету. 2020. Випуск 829. Економіка. С. 80-92 ISSN 2519-240X (print) ISSN 2519-4372 (online) URL:http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/140 URL:https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=48961 Журнал у базі УКРІНТЕІ: http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4ef
 8. О.М. Гладчук Стан та перспективи розвитку співпраці банків і страхових компаній у процесі ринкових перетворень.Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : кол. монографія / за заг.ред.  П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Технодрук  2020. С.260. ISBN 978-966-423-574-4

2019 рік

 1. Гладчук О.М., Ткачук І.Я. Роль неприбуткових організацій України для фінансової системи держави (на прикладі громадських організацій та кредитних спілок). Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 46-2. С.59-64 УДК 336.732:061.2
  DOI: https://doi.org/10.32843/bses.46-32 Видання категорія «Б»
  IndexCopernicus, ISSN (Print): 2524-0897 ISSN (Onlain): 2524-0900
  http://www.bses.in.ua/journals/2019/46_2_2019/12.pdf 6/3
 2. Гладчук О.М., Григоряк Ю.Ю.The role offinancial resources for economics activities. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика» м. Київ Національний авіаційний університет, (14 листопада 2019 року) – С.48-51. https://drive.google.com/file/d/1ixKKeGnK0uB4Emxc_WYGLI1BWQEt9Vdi/view?usp=sharing
 3. Ольга ГЛАДЧУК Проблеми та перспективи перетворення українських кредитних спілок в кооперативні банки. Матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові інструменти сталого розвитку економіки], (м. Чернівці, 17 квітня 2019 р.) – Чернівці : ЧНУ, 2019. – C. 85-88.
 4. Гладчук О.М. Банківська система. Фінанси, банківська справа та
  страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. 63-112.

2018 рік

 1. Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути: сучасний стан та
  проблеми розвитку в Україні. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 249-270.
 2. Гладчук О.М. Дискусійні аспекти в класифікації небанківських фінансових інститутів. Матеріали науково-педагогічного стажування [Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління], (Польща, м. Островець-Свентокшиський, Вища
  школа бізнесу та підприємництва, 22-26 січня 2018 р.) – С.12-16
 3. Роль інвестиційної діяльності небанківських фінансових інститутів у забезпеченні сталого розвитку української економіки. Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки» м. Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.126-129 https://drive.google.com/drive/folders/1gtz5K_id4bh_sH_LEGGT2z0qC-xRTd2p
 4. Банківські операції : збірник практичних завдань / уклад.: О.М. Гладчук, О.Ю. Антохова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.

2015 рік

 1. Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути як перспективи
  розширення джерел фінансового забезпечення економічного зростання в Україні. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи / за ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 310-328.
  2014 рік
 2. Гладчук О.М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України // Ефективна економіка . 2014. № 4. URL:
  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2931
 3. Гладчук О.М. Інформаційна відкритість страхових компаній в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2014. ВипукC.90-94 URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2014_0681.pdf
 4. Гладчук О.М. Фінансова безпека страховиків як невід’ємна складова економічної безпеки держави . Матеріали ІV-ї Міжн. наук.-практ. конф.; [Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки], Одеса-Черкаси, (10-12 вересня 2014 р.) у 2-х частинах. – Черкаси : Брама-Україна, – C.33-35
 5. Гладчук О.М., Сащук В. Інформаційна відкритість фінансових інститутів на фінансовому ринку України. Матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014) [Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності], (м. Чернівці, 24-27 квітня 2014 р.) у 2-х частинах. – Чернівці: ЧНУ, 2014. Ч.1
 6. Страхування : тестові завдання / уклад.: Кучерівська С.С., Гладчук О.М. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т 2014, 140 с.
 7. Фінансова безпека бізнесу : методичні вказівки / уклад.: Гладчук О.М. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т 2014, 40 с.

2013 рік

 1. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки // Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 4 (202). C.152-157 URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA= &2_S21STR=Vchnu_ekon_2013_4(1)__28
 2. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Інформаційна відкритість небанківських фінансових інститутів в Україні // Економічний простір. 2013. № 77 (1). C.120-131 URL: https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuONXF6SFl6ekFnMTg/view
 3. Гладчук О.М., Кучерівська С.С., Вінничук О.Ю. Характеристика
  функціонування небанківських фінансових інститутів за допомогою економіко-математичного моделювання // Науковий вісник Чернівецького національного університету . 2013. № 650 (652). C.330-337 URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0650_0652.pdf
 4. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Соціальні інновації як відповідь на сучасні економічні виклики // Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2013. Випуск 669-671. C.48-51 URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0669_0671.pdf
 5. Гладчук О.О., Кучерівська С.С., Койцан О.І. Становлення та розвиток основоположних правових засад соціального захисту населення в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2013. № 3 (51). C.253-259 URL: http://chtei-
  knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v3/NV-2013-V3_44.pdf
 6. Гладчук О.М., Карпусь А.І. Капітал підприємства та управління його структурою Друк матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) [Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем], (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1 – C. 122- 124.
 7. Гладчук О.М. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні.
  Матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) [Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем], (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1 – C. 119-122.
 8. Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Асистентська практика магістрантів спеціальності 8.03050801 – фінанси і кредит. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2013. ‑ 44 с.