bryazkalo

Брязкало Анна Євгенівна

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту
Кваліфікація: магістр з фінансів і кредиту

Деталізована інформація: у 2009 році закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2009 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Тема роботи: Диверсифікація фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Дем’янишин В.Г.

Тематика наукових досліджень: Проблематика розвитку місцевих фінансів в Україні.

Наукові інтереси: місцеві фінанси, фінансові ресурси органів місцевого самоврядування, соціальне страхування.

Курси, що читає: Фінанси, Соціальне страхування, Страхові послуги, Страхування.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52 71 94
e-mail: a.bryazkalo@chnu.edu.ua, anna2227@ukr.net

Список публікацій та науково-методичних видань:

№ п/п   Назва видання та його винахідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших Посилання на текст статті
Статті у журналах та збірниках, що входять до переліку фахових видань
2 Брязкало А.Є.Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування http://www.economy.in.ua/pdf/3_2016/23.pdf
3 BriazkaloA. Conceptualizationoffinancialresourcesoflocal authorities / http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/108/116
Конференції
1. Брязкало А.Є. Сучасні реалії адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5831/1/%D0%91%D0%A0%D0%AF%D0%97%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9E%20%D0%90..pdf
2. Брязкало А.Є.Особливості розвитку ринку місцевих запозичень в Україні https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/4dc0e6399a441f7a7bd6fe73a239a002.pdf
3. Брязкало А.Є. Теоретичні основи фінансової децентралізації за Ч.Тібу http://www.janusandal.no/images/39th_summit_papers/V._Gura_Abstracts_of_the_IVth_International_Scientific_Confer.pdf
 1. Брязкало А.Є. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування / А.Є. Брязкало // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка і держава». – №3 березень 2016 р. – С. 98-101.
 2. Briazkalo A. Conceptualization of financial resources of local  authorities /   A. Briazkalo  // «Baltic Journal of Economic Studies, Volume 2 Number 3. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016, 142 p.,РР.. 29-36.
 3. Брязкало А.Є. Удосконалення фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації / А.Є. Брязкало // Фінансового забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції, перспективи монографія / за ред. П.О. Нікіфоров. – Чернівці: Чернівецький національний університет 2015. – С.135-150.
 4. Брязкало А.Є. Сучасні реалії адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / А.Є. Брязкало // XІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізація» (26-27 березня 2015 року). – м. Тернопіль. – С. 123-124.
 5. Брязкало А.Є. Особливості розвитку ринку місцевих запозичень в Україні / А.Є. Брязкало // Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень» (15-16 квітня 2015 року). – м. Києві. – С. 24-26.
 6. Брязкало А.Є. Теоретичні основи фінансової децентралізації за Ч.Тібу / А.Є. Брязкало // IV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізації викликів» (23 травня 2015 року). – м. Чернівці. – С.63-65.
 7. Брязкало А.Є. Особливості формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / А.Є. Брязкало // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції» – 2014 – №1(26). – С. 31-36.
 8. Брязкало А.Є. Місце комунальної власності у формуванні фінансових ресурсів місцевих органів влади / А.Є. Брязкало // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ – Чернівці, 2014. – Вип.4 (56). – С. 13-22.
 9. Брязкало А.Є. Особливості розвитку та шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні / А.Є. Брязкало // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 134-139.
 10. Брязкало А.Є. Теоретичні аспекти місцевих бюджетів в Україні / А.Є. Брязкало // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ – Чернівці, 2013. – Вип. 3. – С. 244-248.
 11. Проблеми податкових надходжень у системі місцевих бюджетів. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. П.О. Нікіфоров, Н.Р. Швець. – Чернівці: Чернівецький національний університет 2011. – С. 80-89.
 12. Легкоступ І.І., Брязкало А.Є. Актуальні питання фінансової децентралізації в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб.наук.пр. Випуск 786.- с.41-47
 13. Tkachuk I., Briazkalo Regulatory and technical support for the introduction of percentage philanthropy in Ukraine. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space : Monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler et al. ; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. – Ternopil: TNEU, 2017. – 388 p. ISBN 978-966-654-472-1

 

Наукові публікації за 2018-2019 рр.

 1. Брязкало А.Є. Фінансова самостійність органів місцевого самоврядування – запорука їх ефективного розвитку – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т,  2018. – с. 32-35
 2. Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні сталого розвитку територіальних громад. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 21-25