ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: Бакалавр з економіки (240 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” Кваліфікація: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Економіка та організація бізнесу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (120 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” Кваліфікація: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (240 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Економіка та організація бізнесу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (240 кредитів)
ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«HR-інжиніринг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: магістр з економіки (ОПП «HR-інжиніринг» (управління людськими ресурсами)) (90 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Економіка: Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” Кваліфікація: Бакалавр з економіки (240 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Економіка: Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” Кваліфікація: Бакалавр з економіки (240 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Економіка: Управління персоналом та економіка праці» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: магістр з економіки (ОПП «Управління персоналом та економіка праці») (90 кредитів)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування” Кваліфікація: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Управління бізнес-процесами» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ОПП «Управління бізнес-процесами») (90 кредитів)
ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«HR-інжиніринг (управління людськими ресурсами)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 051 Економіка галузі знань № 05 Соціальні та поведінкові науки
ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Управління бізнес-процесами» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань № 07 Управління та адміністрування

Для громадського обговорення пропонуються освітні програми кафедри. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу ecoent@chnu.edu.ua до 17.03.2020 р.