Никифорак Валентина Андріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: Проблеми економіки праці та соціально-трудових відносин;

Дисципліни: Організація виробництва; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Стратегічне управління підприємством; Управління персоналом підприємства;

Контактна інформація:
– робочий телефон 51-25-21, e-mail: nva_55@mail.ru

Підвищення кваліфікації:

Чернівецький обласний центр зайнятості, 2014 рік

Список публікацій:

  1. Навчальний посібник з грифом МОНУ « Організація виробництва»: навч. Посібник \ В.А. Никифорак, З.І.Кобеля, Вербівська Л.В. –Чернівці, ЧНУ, 2010. -410с.
  2. Навчальний посібник (за рекомендацією вченої ради ЧНУ)   “Никифорак В.А., Яскал І.В. Теорія витрат і виробництва: навч.-метод. Посіб. – Чернівці: ЧНУ, 2012. -104с.
  3. Навчальний посібник з грифом МОНУ « Економіка праці та соціально-трудові відносини»: навч. посібник / В.А. Никифорак, Л.Д.Водянка, З.І.Кобеля, О.Я. Никифорак: – Чернівці, ЧНУ, 2013. -332с.»
  4. Никифорак В.А., Никифорак О.Я «Еволюція наукових поглядів на соціальний капітал в економічному аналізі» Монографія «Національні та регіональні складові функціонування підприємств»/ За ред..Лопатинського Ю.М.. – ЧНУ, 2011. -304с, с.56-66.
  5. Никифорак В.А. Використання амортизаційної та інвестиційної політики підприємства для забезпечення розширеного відтворення основного капіталу// Вісник ЧТЕІ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип.(48). Економічні науки. -404с.,158-163с.
  6. Никифорак В.А., Водянка Л.Д., Никифорак О.Я.Проблемы современного развития рынка труда Украины \ Проблемы и механизм устойчивого социально-экономического развития территории. – 2014. -№1.Электронний научный журнал .-http://probl – ust – razvit- ter esral.ru.
  7. Никифорак В.А., Водянка Л.Д., Соціальний діалог на  територіальному  рівні: регулювання  та  перспективи   розвитку \\  Науковий Вісник ЧНУ. – Чернівці:ЧНУ, 2015. –Випуск 750 – 157с, с.83-87.
  8. Никифорак В.А., Опольський О.І. Дослідження та оцінка людського капіталу в сучасних умовах \\  Вісник ЧТЕІ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.  – Вип.IV(44). Економічні науки. -432с.,66-70с.
  9. Тодорюк С.І., Антохова І.М., Никифорак В.А. “Забезпеченнягідної оплати праці в Україні” /  С.І. Тодорюк, І.М. Антохова, В.А. Никифорак // Вісник ЧТЕІ ­– Чернівці:  ЧТЕІ КНТЕУ, – 2016. –Вип. І (61). Економічні науки. – С. 10-17
  10. Todoryuk S. I., Antokhova I. M., Nykyforak V. A. “Ecological perspectives in the conception of Ukrainian agrarian sector’s sustainable development realization” / S. I. Todoryuk, I. M. Antokhova, V. A. Nykyforak // The USV annals of economics and public administration. – 2016. – Vol. 16. – pp. 60-65.