kovaliuk

Ковалюк Богдан Іванович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: Інноваційні процеси в харчовій промисловості, синергетичні ефекти в економіці, мотивація праці, ціноутворення

Дисципліни:

 1. Аграрні ринки – 18
 2. Управління комунальною власністю – 10
 3. Економіка бізнесу – 30
 4. Економіка будівництва – 30
 5. Нормування в будівництві і кошторис – 15

Контактна інформація:
Робочий телефон: +38-0372-512-521;
E-mail: b.kovaliuk@chnu.edu.ua

Основні публікації

 1. Оптимізація критеріїв класифікації малих підприємств / Б.І. Ковалюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону Науковий збірник, Випуск V / за ред. І.Г. Ткачук. ‑ том 1. – Івано-Франківськ, 2009. – с. 141-147.
 2. Пріоритетні напрямки політики підтримки малого підприємництва в Україні / М.Й. Малік, Б.І. Ковалюк // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики. Науково-інформаційний журнал „Бізнес інформ”. ‑ м. Харків: ХНЕУ, 2009. ‑ №12 (2). – с. 148-150
 3. Передумови розвитку підприємницького суспільства на селі /Б.І. Ковалюк // Агросвіт. – К.: ТОВ „ДКС Центр”, 2009. ‑ №24. – c. 47-52.
 4. Економічні інструменти розвитку економічного середовища стимулювання підприємницької діяльності на селі [Електронний ресурс] / Б.І. Ковалюк // Ефективна економіка. – 2009. ‑ №3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 5. Проблеми розвитку сільського підприємництва в Україні / Б.І. Ковалюк // Економіка АПК. – Київ, 2010. – №2. – с. 130-135
 6. Основні принципи формування підприємницького суспільства на селі /Б.І. Ковалюк // Агросвіт. – К.: ТОВ „ДКС Центр”, 2011. ‑ №15. – c. 21-24.
 7. Фінансово-кредитні інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс] / Б.І. Ковалюк // Ефективна економіка. – 2014. ‑ №9. – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua
 8. Підвищення економічної ефективності механізмів державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості [Електронний ресурс] / Б.І. Ковалюк // Ефективна економіка. – 2014. ‑ №11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 9. Структура продовольчої безпеки /Б.І. Ковалюк // Агросвіт. – К.: ТОВ „ДКС Центр”, 2014. №23. – c. 15-19
 10. Оцінка основних аспектів світової продовольчої безпеки / Б.І. Ковалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». –  Херсон: ВД «Гельветика», 2014. Вип. 9-1, част. 4 – с. 32-35.
 11. Генезис концепції продовольчої безпеки / Б.І. Ковалюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці, 2015. – С. 9-14