Development of Venture Philanthropy in Ukraine in the Context of Strengthening of the Social Responsibility of Civil Society Organizations

  • Iryna Tkachuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: соціальна відповідальність, венчурна філантропія, громадські організації, організації соціального впливу, інвестор для впливу, громадянське суспільство, краудфандинг

Анотація

Стаття присвячена висвітленню венчурної філантропії у контексті посилення соціальної відповідальності неурядових організацій України. Висвітлено деякі існуючі підходи до інтерпретації змісту венчурної філантропії та обґрунтовано її основні відмінності від традиційного підходу до благодійності. Пояснено, що рання критика венчурної філантропії зумовлена головним чином нерозумінням її змісту та можливості застосування венчурних підходів у благодійних цілях. Автором обґрунтовано важливість застосування венчурного підходу до благодійності як такого, який допомагає вирішити основні причини існуючих у суспільстві проблем, подолання яких знаходиться у компетенції неурядових організацій. Враховуючи початковий етап розвитку венчурної філантропії в Україні, автором запропоновано запровадити її у поєднанні з краудфандинговим підходом. Такий механізм сприятиме не лише швидшому впровадженню венчурної благодійності у вітчизняну благодійну практику, а й значному зростанню соціальної відповідальності НУО.

Посилання

1. Ткачук І. Я. Соціальна відповідальність громадських організацій України. Інвестиції: практика і досвід. 2017. №6. C. 52–56.
2. Державна служба статистики. Офіційні матеріали. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (для 2018 р.).
3. ОБСЄ. Дослідження існуючого досвіду та законодавства України у сфері фінансування громадських організацій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та приватним сектором. Київ, 2010. URL: http://www.osce.org/uk/ukraine/76891?download=true.
4. Громадянське суспільство в Україні: погляд громад. Опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-poglyad-gromadyan.
5. Третяк М. В. Типологія соціальної відповідальності бізнесу. Теорія та практика державного управління. 2014. № (4), С. 248-257.
6. Letts C., Ryan W., Grossman A. Virtuous Capital: What Foundations Can Learn from Venture Capitalists. Harvard Business Review. 1997. March–April 1997 Issue. URL: https://hbr.org/1997/03/virtuous-capital-what-foundations-can-learn-from-venture-capitalists.
7. What is venture philanthropy? European Venture Philanthropy Association. URL: https://evpa.eu.com/about-us/what-is-venture-philanthropy.
8. What is venture philanthropy? Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/v/venture-philanthropy.asp.
9. What is venture philanthropy? Sopact. URL: https://www.sopact.com/venture-philanthropy.
10. Костенко С. В. Мецентацтво та благодійність як спосіб залучення інвечтицій до управління проектів реконструкції та реставрації. Управління розвитком складних систем. 2014. №20. С. 78-84.
11. Кириленко О. П. Міжнародний досвід застосування нетрадиційних методів фінансування громадських організацій. Науковий огляд. 2015. №10 (20). С. 21-28.
12. The Rockefeller Foundation. Official site of the organization. URL: https://www.rockefellerfoundation.org.
13. OECD. Venture philanthropy in development. Dynamics, challenges and lessons in the search for greater impact. 2014. URL: https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20140227175137/Venture-Philanthropy-in-Development.pdf.
14. Carrington D. Venture Philanthropy: A new concept or an old idea re-wrapped? Speech given at ACF Conference, Nottingham, 9 April 2013. URL: http://davidcarrington.net/wp-content/uploads/ACF-VP-2003.pdf.
15. Etchart N., Davis L. Prophets for Non-profits? Alliance. 2002. Vol. 2, No. 2, P. 4-7.
16. Grenier P. Venture philanthropy in Europe: obstacles and opportunities. 2006. European Venture philanthropy Association. 58 p. URL: http://www.psm.org.mx/wp-content/uploads/downloads/VenturePhilanthropyinEuropeObstaclesandOpportunities.pdf.
17. Anheier H., Toepler S. International encyclopedia of Civil Society. Springer Science + Business Media, 2010. URL: https://books.google.com.ua/books?id=oBxyaj3b50EC&pg=PA1606&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
18. EVPA. Official site of the organization. URL: EVPA | What is venture philanthropy?
19. Examples of venture philanthropy organizations / Sopact. URL: https://www.sopact.com/venture-philanthropy.
20. Toniic. Official site of the organization. URL: https://toniic.com.
21. About EVPA / European Venture Philanthropy Association. Official site of the organization. URL: https://evpa.eu.com/about-us/about-evpa.
22. Venture Philanthropy Partners. Official site of the organization. URL: https://www.lgtvp.com/en.
23. LGT Venture Philanthropy. Official site of the organization. URL: https://www.lgtvp.com/en.
24. Вигівська, І. М., Хоменко, Г. Ю. Сучасний механізм венчурного фінансування соціальних проектів у конфліктні часи: обліковий вимір. »Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. 2018. № 4 (86)), С. 43-47.
25. Гернего, Ю. О., Гернего, Ю. А. Інвестиційна природа венчурної філантропії: сутнісні характеристики та майбутнє. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2019 р. Херсон, 2019. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/32578/Ger_19_4_3.pdf?sequence=1.
26. Хоменко Г. Ю. Розвиток венчурної філантропії в умовах гібридної війни6 напрями вдосконалення облікового забезпечення. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. №3 (44). URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/195582/195972.
27. Занина A. A. Венчурная филантропия: сущность и основные принципы функционирования. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2014. № 2 (6). С. 113-118.
28. Кращим бути. Благодійний фонд. Офіційний сайт організації. URL: http://bestbe.cv.ua.
29. Спільнокошт. Офіційний сайт організації. URL: https://biggggidea.com.
30. Na-starte. Official site of the organization. URL: https://web.archive.org/web/20170807215330/http://na-starte.com/about.
31. GoFundEd. Official site of the organization. URL: https://gof.org.ua.
32. StartWay. Official site of the organization. URL: https://start-way.com.ua/uk.
33. Ткачук І. Я. Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України. Чернівці : Технодрук, 2016. 272 с.
34. Ткачук І. Я. Краудфандинг в контексті залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів державно-приватного партнерства. Інноваційна економіка. 2016. № 5–6. С. 183–186.
Опубліковані
2021-04-05