Інформація для абітурієнта
у запитаннях і відповідях

1. Які спеціальності можна отримати на економічному факультеті?
На економічному факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

БАКАЛАВР

 • Економіка (освітня   програма «Аналітична економіка»)
 • Економіка (освітня програма «Економічна кібернетика»)
 • Економіка (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»)
 • Міжнародні економічні відносини
 • Маркетинг, рекламна діяльність та PR
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Облік і оподаткування
 • Менеджмент (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Економіка та організація бізнесу»)

МАГІСТР

 • Економіка (освітня програма «Аналітична економіка»)
 • Економіка (освітня програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»)
 • Економіка (ОП «HR-інжиніринг (Управління людськими ресурсами)»)
 • Міжнародні економічні відносини
 • Маркетинг
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Облік і оподаткування
 • Менеджмент (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Управління бізнес- процесами»)

2. Коли треба подати документи до приймальної комісії?
Прийом документів триватиме з 10 липня по 22 липня, на скорочену форму (на основі ОКР молодшого спеціаліста) – з 10 липня по 22 липня, на здобуття ступеня магістра – з 10 липня по 23 липня 2019 року.


3. Які документи необхідні для вступу?
Для вступу на навчання необхідно подати такі документи*:

 • заявa встановленого зразка;
 • документ державного зразка про освіту і додаток до нього та їх копії;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2017, 2018 або 2019 році та його копія**;
 • копія екзаменаційного листка ЄФВВ / ЄВІ з іноземної мови (тільки для вступників у магістратуру);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • документи, що дають право на пільги при вступі (якщо такі є);
 • 4 фотокартки (3×4 см);
 • 1 конверт формату А5 без марок;
 • папка на зав’язках для документів.

* При поданні копій документів пред’явлення оригіналів обов’язкове.


4. З яких дисциплін потрібно мати сертифікати ЗНО для вступу на економічний факультет?

Примітка: ваговий коефіцієнт для середнього балу атестата становить 0,1.


5. Як формуватиметься конкурсний бал при вступі?
Конкурсний бал – це сума балів вступника за кожен предмет ЗНО та середній бал атестата, помножені на відповідні коефіцієнти. Наприклад, вступаючи на напрям підготовки «Менеджмент» за контрактом, абітурієнт має подати результати ЗНО з української мови та літератури, історії України та одного з двох предметів на вибір, припустимо, географії а також додаток до атестата.

Розрахунок матиме вигляд:

Конкурсний  бал =  (ЗНО  «Українська мова та  література»  х  0,25)  + (ЗНО «Історія України» х 0,4) + (ЗНО «Географія» х 0,25) + (середній бал атестата х 0,1).


6. Що таке «пріоритетність заяв» при вступі?
Абітурієнт, подаючи заяви на вступ, вказує, яка з них для нього є пріоритетною, ставлячи на ній позначку «1». На менш пріоритетній – цифру «2», «3» тощо. Якщо він не потрапляє на найбільш пріоритетну спеціальність зі своїм рейтинговим балом, система автоматично зараховує такого студента до другого за пріоритетністю ВНЗ, третього і так далі. Якщо ж він потрапляє за своїми балами до «пріоритету №1», то всі його інші заяви автоматично анулюються. Фактично, абітурієнту пропонують одне місце за найвищим  із тих пріоритетів, за яким він проходить на місце державного замовлення.

Зауважте, що вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі на платні місця не обмежується.


7. Коли починаються вступні випробування?
Абітурієнти, які вступають на 1-й курс, зараховуються за результатами ЗНО і вступних іспитів не складають.

Для абітурієнтів, які вступають на скорочену форму навчання, вступні іспити проходитимуть з 23 по 30 липня 2019 року.

Для тих, хто вступає на 5-й курс для здобуття ступеня магістра: реєстрація для складання іспиту з іноземної мови — з 13 травня до 3 червня 2019 року; додаткова співбесіда в університеті (для вступників на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю) — 13-31 травня та 5-26 липня 2019 року;   іспит   з   іноземної   мови   —   2   липня   2019   року;   фаховий    іспит   зі спеціальності — 5-26 липня 2019 року.


8. Які особливості вступу на заочну форму навчання?
Перелік документів, терміни прийому документів і вступних випробувань, терміни оприлюднення рейтингового списку вступників та терміни зарахування для денної і заочної форми навчання співпадають.

Слід звернути увагу на те, що перелік спеціальностей, які пропонуються до вступу на заочну форму навчання, є обмеженим. Так, у 2019 році на 1-й курс оголошується набір на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» і «Маркетинг», на 3-й курс – на спеціальності «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».


9. Скільки місць державного замовлення передбачено для конкретної спеціальності та якою буде вартість навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб?
Кількість місць державного замовлення у поточному році визначатиметься за результатами ЗНО.

На сайті ЧНУ імені Ю. Федьковича вказана вартість навчання для вступників 2018 року (від 5250 гривень за семестр), а для вступників 2019 року вона буде визначена у червні 2019 року.


10. Коли буде відомо, чи зарахований абітурієнт до списків студентів ЧНУ?
Рейтингові списки вступників оприлюднюються після завершення вступних випробувань.

Терміни зарахування вступників на основі повної загальної середньої  освіти: за державним замовленням  —  1 серпня  2019 року;  за  контрактом  — з 2 серпня до 4 жовтня 2019 року.

Терміни зарахування вступників на скорочену форму навчання: за державним замовленням — не пізніше 6 серпня 2019 року; за контрактом — з 7 серпня до 4 жовтня 2019 року.

Терміни зарахування вступників для здобуття ступеня магістра: за державним замовленням — не пізніше 11 серпня 2019 року; за кошти фізичних чи юридичних осіб — з 12 серпня до 30 вересня 2019 року.


11. Де можна отримати консультації за питаннями, які виникають?
Детальна інформація про вступ розміщується та оновлюється на сайті http://vstup.chnu.edu.ua.

Усі питання можна поставити безпосередньо приймальній комісії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за телефонами: (0372) 58-47-11, (0372) 52-56-69, або за телефонами гарячої лінії економічного факультету:
(0372) 52 34 58, (0372) 52 59 97 – деканат;
(050) 299 43 99, (096) 464 80 16 – заст. декана з навчально-організаційної та профорієнтаційної роботи.