Витяг з Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі
на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу. Прізвище, ім’я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

Заяви в електронній формі про вступ до вищих навчальних закладів України в 2016 році вступники можуть подавати з 11 липня до 18 години 27 липня. Електронну заяву можуть подати вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016 році, вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та не мають підстав для особливих умов участі в конкурсі та зарахування. Прізвище, ім’я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу.


Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою ez.osvitavsim.org.ua

Під час реєстрації вступник подає такі дані: адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник; серію та номер атестата про повну загальну середню освіту номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.

Подані вступником дані перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база).

У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені вище з даними, які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.

Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: ez.osvitavsim.org.ua.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний із зазначенням телефонних кодів), середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність). Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

Детальніша інформація – у додатку 10 до Правил прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2016 році.